10 Minskad ojämlikhet

10 Minskad ojamlikhet

Tre snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet:

 

1. Höj rösten!

Höj din röst mot alla typer av diskriminering du uppmärksammar i ditt land, din kommun, på din arbetsplats eller bland dina vänner. Alla ska ha samma möjligheter oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning, social bakgrund och fysiska förmågor.

 

2. Lär dig mer

Se till din egen omgivning: agera inkluderande och lär dig mer om det som först kan verka främmande eller annorlunda. Se till din egen omgivning: agera inkluderande och lär dig mer om det som först kan verka främmande eller annorlunda.

 

3. Fika med någon som inte är som du

En dag i månaden kan du fika med någon som inte är som du och som kanske tillhör en annan etnicitet, religion, kultur eller åldersgrupp.

 

Fler tips hittar du på https://www.globalamalen.se/