Vem stöder du med att köpa?

Efterfrågan föder utbud: ju mera vi köper, desto mera kommer det att produceras. Man kan se köpbeslutet som en röst som konsumenten lägger på företaget som producerar varan. I praktiken innebär det här att konsumenten stimulerar efterfrågan och därmed produktionen. Därför är det bra att fundera på vem du stöder med din konsumtion innan du köper en vara.

När vi köper en produkt gjord i Finland ser vi till att alla de krav som ställs på produktionen och säkerheten uppfylls, både för den som har tagit fram produkten och för slutkonsumenten. Tillverkaren betalar och uppfyller de krav på hälsovård, pension och annat som vår lagstiftning ställer krav på. Om vi köper från Asien kan vi inte veta med säkerhet hurdan social trygghet personerna som producerar varan har, samtidigt som vi inte kan vara säkra på att produkten vi köper uppfyller de europeiska säkerhetskraven och är trygg att använda. Genom att välja inhemska produkter stöder vi dessutom inhemska företagare och skapar arbetsplatser.

 

Källa: Marthaförbundet