Vad innebär hållbar konsumtion?

I korta drag innebär hållbar konsumtion att vi köper det vi behöver för att kunna tillfredsställa våra behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter till att kunna leva och tillgodose sina behov (FN:s definition på hållbar konsumtion). För att uppnå en mera hållbar konsumtion på global nivå måste alla aktörer i samhället hjälpa till. Då du köper varor av olika slag påverkas flera saker:

  • Miljön belastas då produkter produceras och transporteras
  • Personen som producerar produkterna kanske utsätts för svåra arbetsförhållanden
  • Din personliga ekonomi, pengar som går till konsumtion är borta från pengarna du kunde spara

 

Källa: Marthaförbundet