Bättre tajming

Tidpunkten för elförbrukningen har betydelse. Det smartaste är att tidsplanera förbrukningen i så stor utsträckning som möjligt till de tider då elen är tillgänglig till ett förmånligt pris och i rikliga mängder. På lång sikt kan detta sänka prisnivån på alla elavtal och energin räcker till för alla ändamål.

På vintern är energiförbrukningen betydligt högre än på sommaren, men variationer förekommer även under dygnet. Elförbrukningen är som högst på vardagsförmiddagar samt efter arbetsdagarna. På nätter och helgdagar är förbrukningen i regel lägre. Det är tydligt att hushållsrutinerna på vardagarna med morgonkaffe, middagslagning och hushållssysslor ökar förbrukningen.

Elpriset varierar varje timme efter elens produktions- och förbrukningssituation. Priset bestäms på den nordiska elbörsen och följande dags exakta timpriser meddelas under föregående eftermiddag. 

Prisuppgifterna kan du följa till exempel med Fingrids applikation Tuntihinta (Timpris), i vilken du även kan ställa in larm för prisförändringarna. Ditt elbolag kan också erbjuda prisuppgifter och -jämförelser i applikationer för uppföljning av förbrukningen eller på sin webbplats. 

Justera din elförbrukning efter priset

När elpriset stiger är det dags för aktiva besparingsåtgärder. Alla gynnas av det, även de som just nu betalar ett fast pris för sin el. Prissättningen av alla elavtal baseras på elens börspris, vilket innebär att förbrukningen under den dyra tiden återspeglas i kommande avtalspriser.

Om du har valt börsel, får du omedelbar nytta av att styra förbrukningen till förmånliga tidpunkter. På lång sikt är timprissättning av el det förmånligaste alternativet, framför allt om du kommer ihåg att utnyttja de förmånligare timmarna i användningen av apparater som förbrukar mycket el. Till exempel är uppvärmning av elbastun och tillredning av ugnsrätter mest ekonomiskt när elen är som förmånligast.

Ett smart hem och rätt tidpunkt genererar besparingar

I hushållet förekommer mycket sådan elförbrukning som du kan styra till andra tidpunkter utan att störa smidigheten i vardagen. Moderna elapparater i hushåll och hustekniska system har egenskaper som förbättrar energieffektiviteten och gör det lättare att styra förbrukningen.

Särskilt ekonomisk är tidsplaneringen av elförbrukningen för de hem som förbrukar mycket el till exempel för att värma upp rummen och bruksvattnet. Då har man ofta även bättre tekniska förutsättningar för styrning av förbrukningen med hjälp av enhetsspecifika timer och justeringsegenskaper, hemautomation och energitjänster. 

Tidsplanera din elförbrukning efter elpriset

Fäst uppmärksamhet vid tidpunkten för användningen av följande elapparater, utnyttja till exempel apparaternas timerfunktioner samt utrusta hustekniska apparater och system med smart styrning:

  • disk- och tvättmaskiner, torktumlare
  • elektrisk bastuaggregat
  • komfortgolvvärme i badrummet
  • luftvärmepump
  • förvärmning av bilmotor
  • laddning av elbil
  • eluppvärmning
  • varmvattenberedare för hushållsbruk
  • ventilationsaggregat och kylning

Använd elapparater som förbrukar mycket el, såsom elektrisk bastuaggregat, varmvattenberedare för hushållsbruk och badrummets komfortgolvvärme, en i taget. Ju fler apparater som är påslagna samtidigt, desto högre förbrukningstopp orsakar de.

Källa: https://www.astettaalemmas.fi/sv/spartips/snappet_battre_tajming.20479.news