Avgiftsfri energirådgivning

Visste du att Thermopolis Oy ger opartisk och avgiftsfri energirådgivning i Österbotten på uppdrag av Energimyndigheten?

För rådgivning på finska och svenska, kontakta Sauli Jäntti tel. 0400 47 1740, sauli.jantti@thermopolis.fi

För rådgivning på finska, kontakta Pauli Kortesoja 044 438 4201, pauli.kortesoja@thermopolis.fi eller Matti Alakoskela 044 438 4200, matti.alakoskela@thermopolis.fi

Syftet är att genom rådgivning främja energieffektivitet och användning av förnybar energi. Gratis energirådgivning erbjuds till konsumenter, kommuner samt till små och medelstora företag. Den regionala energirådgivningen ger information om:

  • konsumenternas dagliga energianvändning, byte av uppvärmningssystem och installation av solcellssystem
  • energieffektivitetsavtal för kommuner och små och medelstora företag
  • energieffektivitetsförbättringar, energirevisioner och kommunala revisioner av förnybar energi