Energirådgivning

Regional energirådgivning

Den regionala energirådgivningen är en riksomfattande, avgiftsfri rådgivningstjänst för konsumenter, kommuner och små och medelstora företag.

 

De regionala energirådgivarna ger konsumenterna råd om bland annat

  • energisparande
  • vattenförbrukning
  • energieffektivt byggande
  • värmepumpar
  • solel och solvärme
  • val av uppvärmningsmetod för den egna fastigheten
  • energiutsläpp 

 samt andra frågor som rör produktion, sparande eller konsumtion av energi.

 

Hitta din egen regionala energirådgivare eller ta kontakt med Motivas riksomfattande energirådgivning: