Återvinningsstationer

Återvinningsstationen i Kristinestad finns på Ringvägen 14. Se öppettider på Botniarosks hemsida. 

 

Följande avfall lämnas till återvinningsstationerna:

 • Asbest
 • Avlagda textilier
 • Batterier
 • Betong och tegel
 • Brännbart avfall
 • Deponiavfall
 • Elapparater
 • Farligt avfall
 • Gipsskivor
 • Glasförpackningar
 • Kartong
 • Konfidentiella dokument
 • Metall
 • Papper
 • Planglas
 • Plastförpackningar från hushåll
 • Ris
 • Takpapp
 • Tryckimpregnerat trä
 • Trä
 • Trädgårdsavfall

 

Läs mer på Botniarosks hemsida.