Välfärdsnämnden

Under mandatperioden 2021-2025 har nämnden följande sammansättning:

Ordinarie

Kent Taipale, ordförande (SFP)
Henrik Ådjers, vice ordförande (Saml)
Gun Knuts (SFP)
Tommy Englund (SFP)
Lena Wissander (SFP)
Heidi Andlin (CENT)
Natalia Kaleva (SDP)

Ersättare

Viking Högnäs (SFP)
Sami Rönnlund (Saml)
Veronica Walgren (SFP)
Kjell Kankaanpää (SFP)
Nanna Rosengård (SFP)
Nina Jolkkonen-Porander (CENT)
Eino Laine (Saml)

Stadsstyrelsens representant:
Stina Lähteenmäki

Ungdomsfullmäktiges representant:
Sara Kuja-Halkola (2023-2025)
Aura Koivuluoma (2021-2022)

Föredragande: 
Välfärdsdirektör Emilia Mattsson Nortamo
tfn: 040 667 9597
epost: emilia.mattsson.nortamo@krs.fi