Utbildningsnämnderna

Svenskspråkiga utbildningsnämndens sammansättning under mandatperioden 2021-2025:

Föredragande: Bildningsdirektör Maarit Söderlund

Ordinarie medlemmar:

Carina Storhannus, ordförande
Magnus Hällbacka, vice ordförande
Veronica Walgren
Tommy Englund
Tomas Forslund
Elisabeth Sundén
Peter Kamlin

Eva Lillmangs, stadsstyrelsens representant

Ersättare: 

Sandra Lundell
Inga-Lene af Hällström
Bengt Berglund
John Hammarberg
Madeleine Teir
Tomas Teir
Anita Viik-Ingvesgård


Finskspråkiga utbildningsnämndens sammansättning under mandatperioden 2021-2025:

Föredragande: Bildningsdirektör Maarit Söderlund

Ordinarie medlemmar:

Milla Mattila, ordförande
Marja Lindberg, viceordförande
Christer Widberg
Arto Kallio
Yvonne Ojaniemi
Arto Laine
Paula Nygård-Ojanperä
Jari Malm, Bötoms representant
Anniina Saaranluoma, Bötoms representant
Mikko Savolainen, Bötoms representant
Katja Mäkinen, Kaskös representant

Anja Heinänen, stadsstyrelsens representant

Ersättare: 

Stina Granskog-Välisalo
Ida-Helena Patoranta-Blomberg
Petri Häggman
Timjami Varamäki
Jari Salmela
Sami Rönnlund
Hanna-Lena Pihlajaniemi  
Bötoms representanters ersättare: Jenni Rankaviita, 
Rami Aalto och Tanja Kaunisto
Kaskö representants ersättare: Elina Virta