Revisionsnämnden

Enligt KomL 121 § tillsätter stadsfullmäktige en revisionsnämnd för organisering av granskningen av förvaltningen och ekonomin samt utvärderingen. Revisionsnämnden i Kristinestad har fem medlemmar. Enligt lag skall nämndens ordförande och viceordförande vara fullmäktigeledamöter.

Revisionsnämnden skall bereda ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige skall fatta beslut om samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen. Revisionsnämnden skall se till att granskningen av kommunen och dess dottersamfund samordnas.

Revisionsnämnden avger årligen en utvärderingsberättelse till stadsfullmäktige.


Revision

Enligt KomL 122 § väljer fullmäktige en revisionssammanslutning för granskning av förvaltningen och ekonomin. Sammanslutningen ska till ansvarig revisor förordna en OFGR-revisor.

För revision av åren 2017-2020 har stadsfullmäktige valt Oy Audiator Ab.