Kungörelse: Uppbåd 2024

24.05.2024

Med stöd av värnpliktslagen (1438/2007) 2, 5, 12, 15, 16 § och statsrådets förordning om värnplikt (1443/2007) ordnas uppbåd för år 2006 födda och för övriga nedan/på omstående sida nämnda värnpliktiga inom Österbottens Regionalbyråns område år 2024 i följande ordning:

Kristinestad: 1 November 09:00 Rådhuset, Staketgatan 1

Kungörelsen (länk pdf)

Gå till "Offentliga meddelanden"