Digiraati.fi (E-panelen)

Delta, diskutera, påverka!

Vad är E-panelen?
E-panelen är justitieministeriets webbtjänst. E-panelen är en webbtjänst där du kan delta i diskussioner om olika aktuella teman. Syftet med tjänsten är att erbjuda alla unga under 29 år lika möjligheter att göra sin röst hörd i samhällsfrågor.

Deltagarna i E-panelen diskuterar ett på förhand överenskommet tema under 2–3 veckor. Diskussionen förs skriftligt under pseudonym på ett internt slutet diskussionsforum i tjänsten.

Målet är att utforma ett slututtalande om diskussionstemat som sedan skickas till beslutsfattarna och publiceras i tjänsten. Diskussionen leds och övervakas av en utbildad moderator som ser till att diskussionen förlöper tryggt och smidigt.

Paneler kan arrangeras av t.ex. ministerier, kommuner, välfärdsområden, andra myndigheter eller frivilligorganisationer. Användningen av tjänsten är avgiftsfri både för arrangörerna och deltagarna.

Läs mer här: Digiraati.fi