Museiväsendet

Obs! Förnyandet av webbsidorna på gång.

Museiväsendet i Kristinestad grundades 18.6.2002. Museiväsendet utvecklar museerna och kulturmiljön samt skyddar det gamla och värdefulla byggnadsbeståndet.

I Kristinestad finns fyra museer och mindre privata museer. Carlsro, Lebellska köpmansgården och Kristinestads sjöfartsmuseum berättar om områdets historia och sjöfart ur den egna intressanta synvinkeln. Kilens hembygdsgård i Sideby bildar en vacker kulturmiljö och visar byggnadsarvet. Den historiska trähusmiljön i Kristinestad är i sig ett levande museum.

Museerna ordnar många olika verkstäder, guidningar och program. Information om dessa finns i evenemangskalendern och på museernas egna hemsidor. 

Museiverksamheten har långa traditioner i staden och museiverksamheten är ett stort fritidsintresse hos många. I museerna finns också arbetsuppgifter för dem som vill utföra talkoarbete.

Museiväsendet ger råd vid renoveringsbyggande och i samband med ansökning av bidrag för vård av byggnadsarvet. Kristinestads förhistoria är unik. De äldsta fynden i Kristinestadsområdet har gjorts i Varggrottan och de har daterats till den medelpaleolitiska stenåldern, de är alltså ca 100 000 år gamla. På webbplatsen ”Tidens spår” finns uppgifter om fornlämningar i Kristinestad.