Feedback

Bästa kursdeltagare

Vi som jobbar inom Kristinestads medborgarinstitut vill gärna höra Dina synpunkter om institutets kursverksamhet. Vi ber Dig därför fylla i nedanstående utvärderingsblankett.

Kryssa för den siffra som motsvarar Din åsikt i frågorna nedan.

5 = utmärkt, 4 = mycket bra, 3 = ganska bra, 2 = inte så bra, 1 = dåligt