Museiväsendet

Obs! Förnyandet av webbsidorna på gång.

Museiväsendet i Kristinestad grundades 18.6.2002. Museiväsendet utvecklar museerna och kulturmiljön samt skyddar det gamla och värdefulla byggnadsbeståndet. I Kristinestad finns fyra museer och mindre privata museer. Carlsro, Lebellska köpmansgården och Kristinestads sjöfartsmuseum berättar om områdets historia och sjöfart ur den egna intressanta synvinkeln. Kilens hembygdsgård i Sideby bildar en vacker kulturmiljö och visar byggnadsarvet. Den historiska trähusmiljön i Kristinestad är i sig ett levande museum.

Museerna ordnar många olika verkstäder, guidningar och program. Information om dessa finns i evenemangskalendern och på museernas egna hemsidor. Museiverksamheten har långa traditioner i staden och museiverksamheten är ett stort fritidsintresse hos många. I museerna finns också arbetsuppgifter för dem som vill utföra talkoarbete.

Museiväsendet ger råd vid renoveringsbyggande och i samband med ansökning av bidrag för vård av byggnadsarvet. Kristinestads förhistoria är unik. De äldsta fynden i Kristinestadsområdet har gjorts i Varggrottan och de har daterats till den medelpaleolitiska stenåldern, de är alltså ca 100 000 år gamla. På webbplatsen ”Tidens spår” finns uppgifter om fornlämningar i Kristinestad.

Minneskappsäckar

Museiväsendet lånar ut fyra olika minneskappsäckar som kan användas vid samtal kring gamla minnen.  Minneskappsäckarna innehåller gamla föremål och annat material som stimulerar minnet och påminner om gamla tider.

Kontaktuppgifter

Museiväsendet i Kristinestad
PB 13,
Västra Långgatan 34B
64100 Kristinestad

Tarja Aurell
tfn. +358 40 848 6550
e-post: tarja.aurell@krs.fi

Anna Karhila
tfn. +358 40 825 4492
e-post: anna.karhila@krs.fi

Riitta Raikio-Söderlund
tfn. +358 40 508 5230
e-post: riitta.raikio-soderlund@krs.fi