Kulttuuri

Kulttuurin ja taiteen keinoin lisätään iloa, sisältöä ja elämyksiä arkeen.

Kristiinankaupungin vahva identiteetti, kiehtova kulttuurihistoria ja -ympäristö sekä monipuolinen kulttuuri- ja taidetoiminta ovat luonteva ja tärkeä osa paikkakunnan vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä.

Kulttuuritoimen tehtävä on tarjota kulttuuripalveluja kaupungin asukkaille, luoda edellytyksiä monipuolisen kulttuuritoiminnan harrastamiselle ja taidekasvatukselle sekä taiteen ammattimaiselle harjoittamiselle. Lisäksi kulttuuritoimen tehtäviin kuuluvat kotiseututyö ja paikallisen kulttuuriperinteen vaaliminen.