Ändring av detaljplan, kvarter 482

Detaljplanändring godkänd 6.5.2024

Stadsfullmäktige har godkänt detaljplanändringen för kvarter 482 vid sitt sammanträde 6.5.2024 § 16.

Om planens ikraftträdande meddelas separat.

Godkänd plan

Planbeskrivning

Planförslag, framläggs till påseende

Förslag till detaljplanändring för kvarter 482 är offentligt framlagda till påseende enligt MBL 62 § under tiden 30.11.2023-8.1.2024 på kommunens webbplats (Boende och miljö -> Aktuella planer).

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Förslag till detaljplanändring för kvarter 482) och lämnas in senast 8.1.2024.

Även elektroniska blanketten "Anmärkning om planutkast" kan användas.

Planbeskrivning (5,72 mb)

Planförslag (327 kb)

PDB(1,42 mb)

Bemötande till inkomna utlåtanden (148 kb)

Anmärkning mot planförslaget

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planutkast för ändring av detaljplan kvarter 482 är offentligt framlagda till påseende under tiden 13.06.2023 -04.08.2023 på kommunens webbplats (Boende och miljö -> Aktuella planer).

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Ändring av detaljplan kvarter 482) och lämnas in senast 04.08.2023. Även elektroniska blanketten "Åsikt om planutkastet" kan användas.

Ändring av detaljplan - stadsdel 4, kvarter 482 (pdf, 0,3 mb)

Planbeskrivning (pdf, 4,1 mb)

Program för deltagande och bedömning (pdf, 1,9 mb)