Ändring av detaljplan, kvarter 482

Planutkast för ändring av detaljplan kvarter 482 är offentligt framlagda till påseende under tiden 13.06.2023 -04.08.2023 på kommunens webbplats (Boende och miljö -> Aktuella planer).

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Ändring av detaljplan kvarter 482) och lämnas in senast 04.08.2023. Även elektroniska blanketten "Åsikt om planutkastet" kan användas.

Ändring av detaljplan - stadsdel 4, kvarter 482 (pdf, 0,3 mb)

Planbeskrivning (pdf, 4,1 mb)

Program för deltagande och bedömning (pdf, 1,9 mb)