Lediga industritomter

Industritomter stor med STORA namn

I Kristinestad finns för tillfället tillgängliga industritomter på fyra olika områden; Lappfjärdsvägens industriområde, Tjöckvägens industriområde, Industrigatan och Björnögatan. Nedan kan du läsa mera om de olika områdena. På kartorna kan du klicka på tomterna för mera information. 

Öppna lediga industritomter i pdf

Lappfjärdsvägens industriområde (1,0 €/m²)

Lappfjärdsvägens industriområde är ett etablerat industriområde med ett femtontal tomter i användning och flera lediga tomter. Området ligger alldeles intill  Lappfjärdsvägen, den primärä infartsleden till Kristinestad. Avståndet till Kristinestads centrum är ca 2,5 km, till riksväg 8 ca 3,5 km, till Vasa 104 km och till Björneborg 94 km. Enligt detaljplanen är exploateringstalet e=0,40 och tomterna är reserverade för industriverksamhet. 

3

Tjöckvägens industriområde (1,0 €/m²)

 Tjöckvägens industriområde är ett etablerat industriområde med ett femtontal tomter i användning och flera lediga tomter. Området ligger vid Tjöckvägen, en av infartslederna till Kristinestad. Avståndet till Kristinestads centrum är ca 1,5 km, till Lappfjärdsvägen ca 1 km, till riksväg 8 ca 3,5 km, till Vasa 100 km och till Björneborg 97 km. Enligt den fastställda detaljplanen är exploateringstalet e=0,40 och tomterna är reserverade för industriverksamhet. 7

Industrigatan (0,9 €/m²)

Industrigatan är ett etablerat område med drygt tio tomter i användning och en ledig tomt. Området ligger i hamnen, ca 1,5 km från korsningen av Lappfjärdsvägen och Tjöckvägen, två infartsleder till Kristinestad. Avståndet till Kristinestad centrum är ca 2 km, till riksväg 8 ca 7 km, till Vasa 102 km och till Björneborg 97 km. 

 Björnögatan (0,8 €/m² och 0,65 €/m²)

 Björnögatan är ett industriområde som inte ännu tagits i bruk, där finns två lediga tomter. Området ligger ca 1,5 km från kraftverket vid Björnögatan. Avståndet till Kristinestads centrum är ca 2,5 km, till riksväg 8 ca 8,5 km både via omfartsvägen Björnövägen och via centrum, till Vasa 102 km och till Björneborg 100 km.