Presentation

Fosta sidan bild 136 

 

 

 

 

KRS-Vattens verksamhet är uppdelad i två kategorier, anskaffning av hushållsvatten och distribution samt avledning och rening av avloppsvatten.

 renvatten sidan

Renvatten sidan

2 st vattentag, Korsbäck och Kallträsk. 2 st tryckstegringsstationer, vattenledningsnätets längd är 150 km

 

 

 

 

avloppsvatten

Avloppsvatten sidan

34 st pumpstationer reningsverket på Björnön, ledningsnätets längd 106 km