Esittely

Fosta sidan bild 2

 

 

 

 

 

 

KRS-Veden toiminta on jaettu kahteen kategoriaan, talousveden hankintaan ja
jakeluun sekä jäteveden johtamiseen ja puhdistamiseen.

 

renvatten sidan2

Talousvesi

- 2 kpl vedenottamoa, Korsbäck ja
           Kallträsk
- 2 kpl paineenkorotusasemia
-  vesijohtoverkoston pituus on 150 km

 

 

 

 

avloppsvatten2

Jätevesi

 - 34 kpl pumppuasemia

 - Karhusaaren puhdistamo

 - viemäriverkoston pituus 106 km