Fiskelov

Fisketillstånden i skick

Fiskevårdsavgiften för år 2024 kostar 47€, för sju dygn 16€ och för ett dygn 6€.

Före man börjar fiska måste man skaffa sig fisketillstånd (också kallat fiskelov och -kort). 18-69 åriga fiskare ska betala fiskevårdsavgift. Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla är avgiftsfria allmänna fiskerättigheter, för vilka man inte behöver tillstånd. För allt annat fiske måste 18-69 åringar betala fiskevårdsavgift. 

1.1.2024 höjdes den övre åldersgränsen från 65 år till 69 år. De som är födda 1958 och tidigare är befriade från fiskevårdsavgiften.
Läs mera om fiskevårdsavgiften.

Efter att man har betalat fiskevårdsavgiften kan man fiska med ett spö i så gott som hela landet. Fiskevårdsavgiften berättigar inte till fiske på Åland, i fors- och strömområden, i vattendrag för vandringsfisk och inte heller på områden där fiske förbjudits av NTM-centralerna. Du hittar områden där det råder fiskeförbud på adressen Kalastusrajoitus.fi

För övrigt fiske ska man utöver fiskevårdsavgiften ha fisketillstånd av vattenområdets ägare. Detta gäller bl.a. fiske med stående redskap (nät, katsor, ryssjor), kräftfiske och fiske med fler än ett spö.
Mera information finns att läsa på ahven.net.

Fisketillstånd för Kristinestads vattenområde 

Stadens fiskelov kan köpas på stadens webshop.
Bankgiro finns på bl.a. turistbyrån (Sjögatan 49), bankkontoren i stamstaden, stadsbiblioteket och KRS Gatus kontor tel. 040 5919 801. Fiskelovet gäller ett kalenderår (1.1-31.12).

Ha med ditt fisketillstånd

Håll med dina fisketillstånd och bevis över att du betalat fiskevårdsvgiften då du är ute och fiskar. För att bevisa åldersbaserad fiskerätt ska du ha med dig ett id-kort. 

Lag om fiske 379/2015
Kristinestads Fiskeordning (pdf, 132 kB)
Stadens fiskevattenområden, karta (pdf, 758 kB)

Fiskekarta 2024 original

Köp Kristinestads fiskelov på webshopen!

Statens fiskevårdsavgift: Mera info här.

Kristinestad: Skriv ut ditt fiskelov här (pdf, 152 kB)

Lappfjärd / Dagsmark: Skriv ut ditt fiskelov här (pdf, 552 kB)

Härkmeri, Sideby, Skaftung, Tjöck: Mera info här.

 

Kristinestad-Storå fiskeriområdes fiskeövervakare

Namn
Telefonnummer
Övervakningsområde

Daniel
Ahlström

040 169 5100

Kristinestad- (Härkmeri)

Stig 
Blomqvist

040 564 7277

Skaftung-Härkmeri-
(Kristinestad)

Andreas
Österlund 

040 551 4202

Härkmeri

Jan-Erik
Liljeqvist

0400 763 334

Skaftung

Harry
Utter

040 837 4660

Sideby