Allmänna områden

Parker och grönområden

Staden har mångsidiga parker och grönområden, bland annat Badhusparken vid havsstranden i "söderstan" med utescen och lekanläggning samt Rådhusparken och Frans Henrikssons park invid gamla kyrkan i stamstaden. I Lappfjärd finns Nybroparken med utescen samt Stenparken invid Lappfjärds å.

Bötombergens friluftsområde erbjuder vacker natur med motionstrappa, utegym, vandringsleder, slalombacke, skidspår och pulkabacke.

På Östra sidan finns ett parkområde med discgolfbana.

Lekparker

Kristinestad

- Badhusparkens lekpark (Strandgatan 60)

- Bofinksvägens lekpark (Bofinkvägen 1-3)

- Sandbankens lekpark (Skatavägen 20)

- Tjärhovsvägens lekpark (Tjärhovsvägen 22-24)

- Svängens lekpark (Svängen 5)

- Kristinagatans lekpark (Kristinagatan 8-10)

- Lejonparkens lekpark (Konditionsbanan)

 

Lappfjärd

- Klockarevägens lekpark (Klockarevägen 5)

- Åsändans lekpark (Tallgränd 6)

Skaftung

- Lekparken Busklobban (Skaftungvägen 345) 

Hemsidan

Badstränder

Badsäsongen börjar 15.6 och slutar 31.8.

I stamstaden finns badstränder vid SandbankenHavsbadet och i Antila.

I följande byar finns badstränder:  

Lappfjärd - Bötombergen

Härkmeri - Långgrundsviken

Skaftung - Skoängen

Sideby - Kilen och Vedholmen

Ömossa – Lilla Sandjärv

Miljöhälsovård

Badvattenprofil vid Sandbanken.

Badvattenkvalitén vid Kristinestads simstränder.

Badvattenprofiler och badvattenklassificering.

Bild på Sandbankens strand

Sandbanken

Bild på Vedholmens strand från bryggan

Vedholmen

Bild på Härkmeri strand

Härkmeri

Bild på Vedholmens strand från stranden

Vedholmen

Bild på Lilla Sandjärv strand

    Lilla Sandjärv

 

Mattvättningsstation

Mattvättningsstationen är avgiftsfri, öppen dygnet runt och du behöver inte boka någon tid. Det finns fyra platser åt mindre mattor, två platser åt större mattor, en mangel och två torkställningar. 

Mattvättningsstationen öppnar årligen när det blir plusgrader i luften och stängs när det blir minusgrader i luften. 

Adress: Strömmingsvägen 6, 64100 Kristinestad

Kontaktuppgifter: Joachim Granlund, tel. 040 560 3308

mattvattstation4