KRS Katu

Käyntiosoite:

Yhdyskuntarakentaminen, KRS Katu

Lapväärtintie 10 (2 kerr.), 64100 Kristiinankaupunki 

Toiminta-ajatus

KRS Kadulla on kokonaisvastuu liikenneväylistä, yleisistä alueista ja liikuntalaitoksista. Suunnittelussa ja rakentamisessa alueemme sopeutetaan sekä vanhaan että uuteen kaupunkiympäristöön ja maaseutuympäristöön. Yksikköä johtaa tierakennusmestari Niklas Brandt, p. 040 5450021.

TORIPAIKAT

Toripaikan varaaminen tehdään puhelimitse 040 5919 801 tai sähköpostiin maria.viikila@krs.fi. Kuva toripaikoista löytyy tästä.

TIEAVUSTUSTA vuoden 2020 kunnossapitokustannuksille

Vähintään 250 m pituisille teille, joiden varrella on vähintään yksi vakituisesti asuttu talous, voidaan hakea avustusta KRS Kadulta kunnossapitokustannuksiin, edellyttäen että Yksityistielain § 84 vaaditut kriteerit täyttyvät. Talvi- ja kesäkunnossapidosta on esitettävä erilliset hakemuslomakkeet. Kesäkunnossapidosta vaaditaan kuitit. Lomake löytyy tämän sivun vasemmasta palkista ->lomakkeet, tai sen voi pyytää toimistolta p. 040 5919801.

Yksityistielaki uudistui - kuntien tielautakunnan tehtävät lakkautettiin vuoden 2019 lopussa. Kristiinankaupunki myöntää jatkossakin kriteerit täyttäville tiekunnille avustuksia, edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta, ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin Yksityistielain 50 §:ssä edellytetään.

Tieavustushakemuksen viimeinen jättöpäivä on 28.02.2021. Hakemus liitteineen voi jättää sähköisesti maria.viikila@krs.fi tai osoitteeseen KRS Katu/tieavustus, Lapväärtintie 10, 64100 Kristiinankaupunki.

Lisätietoja antaa tierakennusmestari Niklas Brandt, p. 040 5450021 tai sihteeri Maria Viikilä p. 040 5919801.

ELY-keskus myöntää valtion avustuksia yksityisteiden parantamiseen ja korjaamiseen. Lue lisää avustushakemuksista tästä

KRS Katu palkkaa työsopimussuhteisen TYÖNJOHTAJAN 

johtamaan teiden ja katujen, puistojen ja viheralueiden sekä liikuntapaikkojen rakentamista ja kunnossapitoa sekä osallistumaan siihen. Lisätietoja saa klikkaamalla otsikkoa, hakemukset tulee jättää viimeistään 26.2.2021 www.kuntarekry.fi kautta.

NUORIA KESÄTÖIHIN (puistotyöntekijät)

Yhdyskuntarakentamisen palvelualue, KRS Katu palkkaa kesäksi 2021 kokopäivätyöhön nuoria, jotka ovat täyttäneet 17 vuotta. Palkka työehtosopimuksen mukaisesti. Lisätietoja saa klikkaamalla otsikkoa, hakemukset tulee jättää viimeistään 21.2.2021 kuntarekry.fi:n kautta.