Fastigheter

Tekniska centralens Fastighetsavdelning ansvarar för underhållet av stadens fastigheter och lokaliteter.

Kristinestads fastighetsbolag Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy äger och sköter om stadens ca 240 hyreslägenheter i stamstaden och byarna.

Kontaktuppgifter


Ruben Tåg, tf. fastighetschef
Tel. 040 735 7228

Stefan Lindell, arbetsledare
Tel. 040 148 9005

Anneli Anttila, serviceförman
Tel. 040 559 5528

Helena Forsman, sekreterare
Tel. 040 195 5885

 

E-post: fornamn.efternamn@krs.fi