Vägar och gator längs S:t Olavsleden märks ut i Kristinestad

16.05.2023

Sedan år 2019 pågår utvecklandet av Österbottens pilgrimsvandringsled St Olav Ostrobothnia, som löper från Karleby i norr till Kristinestad i söder. Leden utgörs av ca 500 km vandringsled genom Österbotten, indelad i 21 dagsetapper. Tre av etapperna går genom Kristinestad.

Målsättningen har varit att knyta samman den österbottniska pilgrimsvandringsleden med den norsk-svenska St Olavsleden med slutmålet i Trondheim, Norge. Därigenom blir leden en del av den nordligaste kulturrutten som är certifierad av Europarådet.

S:t Olavsleden är världens nordligaste pilgrimsled och sträcker sig från Bottenhavet i öster till Atlanten i väster.

Vägar och gator i Kristinestad märks ut

Tre av ledens 21 dagsetapper går genom Kristinestad. Dessa går från Sideby till Henriksdal, från Henriksdal till Kristinestads centrum och från Kristinestads centrum till Kaskö.

Följande vägar och gator i Kristinestad, som staden handhar underhållet på, märks ut:

Norrvägen, Ulfvesvägen, Backstigen, Södra Lappfjärdsvägen, Nybrovägen, Svidivägen, Per Brahegatan, Järnvägsgatan, Tjärhovsvägen, Salutorget, Rådhusgatan, Västra Långgatan, Kolargränden, Östra Långgatan, Repslagaregatan, Gamla Närpesvägen och Carlsrovägen.

Vid varje start- och slutpunkt uppförs dessutom en informationsskylt om den aktuella etappen och leden allmänt.

Läs mera om projektet St Olav Ostrobothnia på https://stolavostrobothnia.fi 

 

St Olav Österbotten-projektet har erhållit finansiering via Aktion Österbotten och Undervisnings- och kulturministeriet, samt från Svenska Kulturfonden och Harry Schaumans stiftelse. Som projektägare fungerar Kvarnen samkommun i Kronoby och som delgenomförare fungerar KulturÖsterbotten och Ab Kristinestads Näringslivscentral.

Gå till "Aktuellt"