Stadens webshop publiceras 4.5.2022

03.05.2022

Som en del av samprojektet Avoin kunta har staden Kristinestad jobbat med en webshop där via invånare ska kunna betala för stadens tjänster och varor. Via webshopen kan man betala för allt från gästbåtplatser till presentkort till simhallen. Webshopen är klar och publiceras på onsdag 4.5.2022 kl. 9.00.

Avsikten med webshopen är att förbättra stadens tjänster för kommuninvånarna men också att förenkla interna processer kring olika varor och tjänster som säljs. Köp betalas via Suomi.fi-betalningen och stadens bokföring sköts automatiskt när en betalning görs på webshopen.

Via webshopen kan invånare betala för gästbåtsplatser, torgplatser, fiskelov, presentkort till simhallen och hyror av stadens utrymmen. I höst ska elever också kunna köpa skolornas mellanmål via webshopen. Webshopen och dess utbud utvecklas kontinuerligt.

Arbetet med webshopen startades som en del av samprojektet Avoin kunta, ett samarbete mellan Kristinestad, Riihimäki, Tavastehus, Vasa och Pedersöre. Avoin kunta är ett digitaliseringsprojekt, vars målsättning är att permanent förbättra kommunens tjänster och verksamhetssätt med kommuninvånarna i fokus. Projektet med webshopen finansieras också delvis av Avoin kunta.

Adressen till webshopen finns på stadens webbplats i sidhuvudet från och med den 4.5.2022 kl. 9.00.

Ytterligare information

Maarit Mäkelä, ekonomidirektör
maarit.makela@krs.fi
040 5277 714

Gå till "Aktuellt"