Staden diskuterade med miljöorganisationer

06.06.2024

En bra diskussion och dialog om industriområden, naturvärden och processer när Kristinestads stad, Koppö Energia, planläggningskonsulter samt representanter för Sydbottens Natur och Miljö, Natur och Miljö, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri och Suupohjan lintutieteellinen yhdistys träffades tisdag 4.6.2024.

Träffen inleddes med en kort bakgrundsbeskrivning av planläggningsläget för Björnö området. Därefter presenterade Koppö Energia projektet samt öppnade upp för en diskussion om ekologisk kompensation. Miljöorganisationerna välkomnade detta men påpekade också att ekologisk kompensation är något som kommer efter att andra åtgärder vidtagits för att minska negativ inverkan på naturen. Koppö Energia berättade hur planeringen i området skett för att minska negativ inverkan på området. Målsättningen är att Koppö Energia och miljöorganisationerna ska diskutera mera konkret kring detta i ett separat möte längre fram.

Andra delen av mötet handlade om planläggningen av det norra industriområdet, där planeringen inte kommit lika långt som Björnöområdet. Olika naturutredningar genomfördes 2023, kompletterande utredningar har gjort under våren 2024 och under de kommande veckorna kommer ytterligare arkeologiska utredningar att ske. Plug Power har reserverat ett 160 ha stort område och kommer inleda miljökonsekvensbedömningsarbetet inom de närmaste veckorna. Detta kommer ge mer information som är till nytta i den fortsatta processen.

- Jag är glad att så pass många deltog i träffen och att vi hade en möjlighet att presentera områdena samt ha en diskussion och givande dialog om dessa. Miljöorganisationerna hade möjlighet att lyfta fram för dem viktiga saker, såsom att alla bolag vilka arbetar inom grön omställning inte nödvändigtvis är helt hållbara och därför bör staden granska ESG-rankingen* av bolag som vill etablera sig i Kristinestad, och att man inte endast borde tänka på projektens klimatpåverkan men även ta den biologiska mångfalden i beaktande, säger stadsfullmäktiges ordförande Peter Grannas.

- Delar av miljöorganisationerna anser också att undantagslov är en odemokratisk process i och med att endast rågrannar samt miljöorganisationer har besvärsrätt liksom att sättet staden valt att inleda planläggningsprocessen vid det norra industriområdet varit icke-demokratiskt i och med att kommuninvånare inte hörts. Här ser vi olika på saken, jag anser att även undantagslov och val av vilka områden vi planlägger för industriella etableringar följer demokratiska processer. En annan fråga där våra åsikter skiljer sig åt är att Kristinestad förlitar sig på utlåtanden från NTM-centralen, som är ansvarig myndighet i detta, medan jag uppfattade att åtminstone delar av miljöorganisationerna har andra uppfattningar exempelvis när det gäller naturvärden i skogen i det norra industriområdet, säger stadsdirektör Mila Segervall.

Från stadens sida betonades betydelsen av att företagsetableringarna blir av, eftersom de stärker stadens livskraft, vilket behövs för att upprätthålla servicen.

- Naturen är viktig, det är vi alla överens om, men en utveckling och en grön omställning kommer inte utan någon sorts inverkan på naturen och området. Kompromisser är nödvändiga, det måste vi alla inse, säger tekniska nämndens ordförande Mats Ingves.

- Samtidigt är det viktigt att vi lyssnar på miljöorganisationer, som har enorm sakkunskap och goda idéer om hur inverkan på naturen kan minimeras, säger stadsstyrelsens ordförande Thomas Söderlund.  

- Man kunde till exempel bjuda med lokala miljöföreningar då man konkret är ute på fältet och gör naturutredningar. De känner ju till området, föreslår planläggningssektionens ordförande Eva Lillmangs.

*ESG-rapportering innebär att företag rapporterar om sina aktiviteter och resultat inom tre huvudsakliga områden: miljö (Environmental), sociala faktorer (Social), och bolagsstyrning (Governance).

Med på mötet var:
Peter Grannas (stadsfullmäktiges ordförande),
Thomas Söderlund (stadsstyrelsens ordförande),
Mats Ingves (tekniska nämndens ordförande),
Eva Lillmangs (stadsstyrelsens planläggningssektions ordförande),
Mila Segervall (stadsdirektör), Anton Ragnäs (teknisk direktör),
Markku Niskala (planläggningskoordinator),
Lauri Koskinen (tf markanvädningschef),
Angelique Irjala (VD, BusinessKristinestad),
Iida Kukkonen (ledningens assistent),
Erik Trast (Koppö Energia),
konsulter från Ramboll, Projoplan samt Nosto Consulting,
Sonja Grönholm (ordförande, Sydbottens Natur och Miljö),
Joel Lindholm (förbundsordförande, Natur och Miljö rf),
Camilla Sederholm (verksamhetsledare, Natur och Miljö rf),
Pentti Kananoja (vice ordförande, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri),
Marjo Lehtisalo (verksamhetsledare, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri), samt
Jukka Koskelainen (fågelskyddsansvarig, Suupohjan lintutieteellinen yhdistys).

Gå till "Aktuellt"