Kaupunki keskusteli ympäristöjärjestöjen kanssa

06.06.2024

Hyvää keskustelua ja dialogia teollisuusalueista, luontoarvoista ja prosesseista käytiin, kun Kristiinankaupungin kaupunki, Koppö Energia, kaavoituskonsultit sekä Sydbottens Natur och Miljö, Natur och Miljö, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ja Suupohjan lintutieteellinen yhdistys tapasivat tiistaina 4.6.2024.

Tapaaminen käynnistyi lyhyellä taustoituksella Björnön alueen kaavoitustilanteesta. Sen jälkeen Koppö Energia esitteli projektiaan ja avasi keskustelun ekologisesta kompensaatiosta. Ympäristöjärjestöt toivottivat tämän tervetulleeksi, mutta korostivat myös, että ekologinen kompensaatio tulee kyseeseen vasta, kun muut toimenpiteet luonnon haitallisten vaikutusten vähentämiseksi on toteutettu. Koppö Energia kertoi, miten haitallisia vaikutuksia on minimoitu aluetta suunniteltaessa. Tavoitteena on, että Koppö Energia ja ympäristöjärjestöt keskustelevat konkreettisemmin ekologisesta kompensaatiosta myöhemmin erillisessä kokouksessa.

Kokouksen toinen osa käsitteli pohjoisen teollisuusalueen kaavoitusta, jossa suunnittelu ei ole edennyt yhtä pitkälle kuin Björnön alueella. Erilaisia luontokartoituksia tehtiin vuonna 2023, täydentäviä selvityksiä on tehty keväällä 2024 ja tulevien viikkojen aikana tehdään lisää arkeologisia tutkimuksia. Plug Power on varannut 160 hehtaarin alueen ja aloittaa ympäristövaikutusten arviointityön lähiviikkoina. Tämä tuo uutta tietoa, joka hyödyttää prosessin jatkoa.

- Olen iloinen, että niin moni osallistui tapaamiseen ja että meillä oli mahdollisuus esitellä alueet sekä käydä niistä keskustelua ja antoisaa dialogia. Ympäristöjärjestöt saivat tuoda esille heille tärkeitä asioita, kuten sen, että kaikki vihreän siirtymän parissa toimivat yritykset eivät välttämättä ole täysin kestäviä, ja siksi kaupungin tulisi tarkistaa ESG-luokitus* yrityksiltä, jotka haluavat asettua Kristiinankaupunkiin. He korostivat myös, ettei tulisi ajatella pelkästään hankkeiden ilmastovaikutuksia, vaan ottaa lisäksi huomioon luonnon monimuotoisuus, sanoo kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Peter Grannas.

- Osa ympäristöjärjestöistä katsoo myös, että poikkeusluvat ovat epädemokraattinen prosessi, koska vain naapurit ja ympäristöjärjestöt voivat valittaa niistä, ja että kaupungin tapa aloittaa pohjoisen teollisuusalueen kaavoitusprosessi on ollut epädemokraattinen, koska kuntalaisia ei ole kuultu. Näemme tämän asian eri tavalla. Mielestäni poikkeusluvat ja alueiden valinta teolliselle kaavoitukselle seuraavat demokraattisia prosesseja. Toinen kysymys, jossa näkemyksemme eroavat, on se, että Kristiinankaupunki luottaa tässä asiassa vastuullisen viranomaisen eli ELY-keskuksen lausuntoihin, kun taas ymmärsin, että ainakin osalla ympäristöjärjestöistä on eri käsitys esimerkiksi pohjoisen teollisuusalueen metsän luontoarvoista, sanoo kaupunginjohtaja Mila Segervall.

Kaupungin puolelta korostettiin uuden yritystoiminnan käynnistämisen tärkeyttä, koska yritykset vahvistavat kaupungin elinvoimaa, mikä on tarpeen palveluiden ylläpitämiseksi.

- Luonto on tärkeä, siitä olemme kaikki yhtä mieltä, mutta kehitys ja vihreä siirtymä eivät tapahdu ilman jonkinlaista vaikutusta luontoon ja alueeseen. Kompromissit ovat välttämättömiä, se meidän kaikkien on ymmärrettävä, sanoo teknisen lautakunnan puheenjohtaja Mats Ingves.

- On kuitenkin tärkeää kuunnella luonnonsuojelujärjestöjä, joilla on valtava asiantuntemus ja hyviä ideoita siitä, miten ympäristövaikutuksia voidaan minimoida, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Thomas Söderlund.

- Voisi esimerkiksi kutsua paikallisia ympäristöjärjestöjä mukaan, kun ollaan konkreettisesti kentällä tekemässä luontokartoituksia. Heillä on hyvä alueen tuntemus, ehdottaa kaavoitusjaoston puheenjohtaja Eva Lillmangs.

*ESG-raportointi tarkoittaa, että yritykset raportoivat toiminnastaan ja tuloksistaan kolmella pääalueella: ympäristö (Environmental), sosiaaliset tekijät (Social) ja hallinto (Governance).

Kokoukseen osallistuivat
Peter Grannas (kaupunginvaltuuston puheenjohtaja),
Thomas Söderlund (kaupunginhallituksen puheenjohtaja),
Mats Ingves (teknisen lautakunnan puheenjohtaja),
Eva Lillmangs (kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston puheenjohtaja),
Mila Segervall (kaupunginjohtaja),
Anton Ragnäs (tekninen johtaja),
Markku Niskala (kaavoituskoordinaattori),
Lauri Koskinen (vt. maankäyttöpäällikkö),
Angelique Irjala (toimitusjohtaja, BusinessKristinestad),
Iida Kukkonen (johdon assistentti),
Erik Trast (Koppö Energia),
konsultit Rambollilta, Projoplanilta sekä Nosto Consultingilta,
Sonja Grönholm (puheenjohtaja, Sydbottens Natur och Miljö),
Joel Lindholm (puheenjohtaja, Natur och Miljö),
Camilla Sederholm (toiminnanjohtaja, Natur och Miljö),
Pentti Kananoja (varapuheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri),
Marjo Lehtisalo (toiminnanjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri) sekä
Jukka Koskelainen (linnustonsuojeluvastaava, Suupohjan lintutieteellinen yhdistys).

Siirry "Uutiset"-sivulle