Samarbetet kring planeringen av inre hamnen fortsätter

01.02.2023

Pressmeddelande

Representanter för Arca Nova och staden Kristinestad har idag 1.2.2023 haft ett möte kring planeringen av Inre hamnen.

Båda parter konstaterar att det finns förutsättningar för att fortsätta samarbetet.

Näst steg i samarbetet är att utarbeta ett planeringsreserveringsavtal.  Målsättningen är att avtalet undertecknas under mars månad.

Utarbetandet av utkast till detaljplan inleds mars-april 2023.

 

Tilläggsinformation:

Eva Lillmangs, stadsstyrelsens planläggningssektions ordförande, 040 772 1929

Gå till "Aktuellt"