NTM-centralen: Viktbegränsning införs på stadsbron och körbanan blir smalare

18.09.2023

I juli 2023 utförde NTM-centralen reparationer på vägbanken vid stadsbron. Under reparationsarbetet undersöktes och dokumenterades konstruktionerna och skadorna. På basis av observationerna som gjordes har NTM-centralen i samarbete med Trafikledsverket beslutat att införa en lägre viktbegränsning på 8 ton på bron (nuvarande viktbegränsning 25 ton). Tillfälligt är det möjligt att avvika från viktbegränsningen när det gäller räddningsfordon som är på larmuppdrag.

Utöver viktbegränsningen kommer också körbanan på vägbanken och bron att göras smalare så att den totala bredden blir 6,0 meter istället för nuvarande cirka 6,5 meter. Körbanan kommer att göras smalare vid den södra kanten av bron och genom att vägens mittlinje flyttas något. Ändringarna kommer att göras under hösten 2023. Under ändringsarbetet gäller tillfälliga trafikarrangemang på bron och bron kan stängas helt och hållet för trafik med motorfordon.

Viktbegränsningen och den smalare körbanan är i bruk tills bron och vägbanken har reparerats.

Planeringen av reparationsarbetet på bron och vägbanken kommer att påbörjas snart. Till en början utreds vilka alternativ som är möjliga, vilka kostnaderna kan bli och sedan fattas beslut om vilket alternativ planeringen kommer att fortsätta kring. Utmaningen i planeringen är att bron är gammal och att konstruktionernas utseendemässiga form bör bevaras. Vägbanken är byggd på 1800-talet och konstruktionerna har på den tiden planerats för trafik med häst. Enligt nuvarande bedömning kan planerna färdigställas tidigast under år 2024. Efter det vet man vad kostnadsförslaget för en eventuell reparation är. I dagsläget finns det inte beslut om finansiering för reparationen av bron och vägbanken.

Läs mera här.

Gå till "Aktuellt"