ELY-keskus: Kaupunginsillalle asetetaan painorajoitus ja ajorataa kavennetaan

18.09.2023

ELY-keskus teki heinäkuussa 2023 kaupunginsillan siltapenkereellä korjaustöitä. Korjaustöiden aikana rakenteet ja niiden vauriot tutkittiin ja dokumentoitiin. Tehtyjen havaintojen pohjalta ELY-keskus on päättänyt yhdessä Väyläviraston kanssa asettaa sillalle nykyistä (25 tonnia) alemman painorajoituksen 8 tonnia. Painorajoituksesta voidaan tilapäisesti poiketa hälytystehtävissä olevien pelastusajoneuvojen osalta.

Lisäksi siltapenkereen ja sillan ajorataa kavennetaan nykyisestä siten, että kokonaisleveydeksi tulee jäämään 6,0 metriä nykyisen noin 6,5 metrin sijaan. Ajokaistan kavennus toteutetaan sillan etelän puoleisen reunan osalta ja tien keskiviivaa hieman siirretään. Muutokset toteutetaan syksyn 2023 aikana. Muutostöiden aikana sillalla on väliaikaiset liikennejärjestelyt ja silta voidaan sulkea kokonaan moottoriajoneuvoliikenteeltä.

Tehty rajoituspäätös ja kaventaminen ovat voimassa, kunnes silta penkereineen on korjattu.

Sillan ja sillan tulopenkereiden korjaustyön suunnittelua ollaan käynnistämässä. Aluksi tarkoituksena on selvittää käytettävissä vaihtoehdot ja arvioida niiden mahdolliset kustannukset sekä päättää millä vaihtoehdolla suunnittelua jatketaan. Haasteena suunnittelun osalta on sillan ikä ja se, että rakenteiden ulkonäkö tulisi säilyttää nykyisen kaltaisena. Siltapenger on rakennettu 1800-luvulla ja sen rakenteet on siihen aikaan suunniteltu hevosliikenteen tarpeisiin. Suunnitelmat voivat tämänhetkisen arvion mukaan valmistua aikaisintaan vuoden 2024 aikana, jonka jälkeen on tiedossa mahdollinen korjaamisen kustannusarvio. Sillan ja siltapenkereen korjaamiselle ei ole tällä hetkellä tiedossa rahoitusta. 

Lisää aiheesta täältä.

Siirry "Uutiset"-sivulle