Kristinestad beviljas 91 200 euro för att främja barnets rätt till stöd

12.05.2022

Från och med början av augusti stärks rätten till stöd för barn i småbarnspedagogiksåldern. Understödet som beviljats är sammanlagt 34,3 miljoner euro och av denna summa har Kristinestad beviljats 91 200 euro. Understödet är beviljat av undervisningsminister Li Andersson för att förnya stödet enligt lagen om småbarnspedagogik.

Med hjälp av understödet ska småbarnspedagogiken kunna anställa personal samt satsa på personalutbildning och annan utveckling av samarbetsformer. Genom lagändringen får barn inom småbarnspedagogiken rätt till sådant individuellt stöd som barnet kräver. Statsunderstödet är en del av utförandet av utvecklingsprogrammet för kvalitet och jämlikhet inom småbarnspedagogiken.

- Tidigt ingripande är avgörande för många barns sunda utveckling. Tack vare projektbidraget kan vi anställa speciallärare samt stödpersoner inom småbarnspedagogiken. Också personalen kommer att få fortbildning i hur vi implementerar det nya lagstadgade trestegsstödet inom småbarnspedagogiken. Vi arbetar dagligen aktivt för att skapa förutsättningar för en välfungerande barngrupp och högkvalitativ pedagogisk verksamhet, säger chef för småbarnspedagogiken Annika Heikkilä.

Genom detta får barnen ett riktat stöd som minskar oron i barngrupperna, vilket bidrar till ökad inlärningsförmåga, trygghet och trivsel. Dessutom skapas och tryggas fungerande modeller, strukturer och rutiner för hur samarbetet ser ut med utomstående.

Läs också undervisnings- och kulturministeriets meddelande: Barnets rätt till stöd stärks i augusti – 34 miljoner euro för att främja reformen av stöd

Tilläggsinformation

Chef för småbarnspedagogik, Annika Heikkilä
Tel. 040 566 6018
annika.heikkila@krs.fi

Gå till "Aktuellt"