Här kan du kostnadsfritt använda wifi i Kristinestad

10.09.2020

WiFi4EU ger invånare och besökare gratis tillgång till trådlöst internet på platser som torg, offentliga byggnader, bibliotek m.m. i hela EU.

I Kristinestad finns för tillfället fyra ställen där du kostnadsfritt kan ansluta dig till internet. Vid torget, Bockholmens camping, Kristinahallen och Kristinaplan hittar du nätverket som heter just WiFi4EU. Tre nya uppkopplingar kommer att startas upp under de närmaste veckorna; i hälsocentralens aula, vid strandpromenaden och i handelshuset Corner.

Det finns också planer på att ytterligare utöka antalet surfzoner i Kristinestad.

Kartan anger de platser där Wifi4EU finns eller kommer att finnas.

Via initiativet WiFi4EU kan kommuner och kommunsammanslutningar ansöka om en check på 15 000 euro från EU för att installera nätuppkopplingar. Checken är ett engångsbelopp som ska täcka kostnaden för utrustning och installation av surfzoner.

Kommunerna väljer själva var uppkopplingen ska placeras, men villkoret är att surfzonerna ska installeras i områden där det inte redan finns någon annan gratis uppkoppling. Kommunen står sedan för internetabonnemang och underhåll i minst tre år efter installationen.

Gå till "Aktuellt"