137 900 euro för planläggning av gröna industriområden i Kristinestad

20.05.2024

Miljöministeriet beviljade den 3.5.2024 ett anmärkningsvärt bidrag till KristinaEco-projekten, där målet är att planlägga nya industriområden för den gröna industrin i Kristinestad.

KristinaEco-projekten består av följande tre delar:

  1. planläggning av ett nytt industriområde som även ska lämpa sig för kemisk industri såsom exempelvis vätgas, dvs Power-2-X,
  2. utredning och planläggning av förbindelse mellan Björnö hamn och det norra industriområdet,
  3. nytt industriområde i anslutning till Björnö hamn.

Vid sidan av själva planläggningsarbetet har man i projekten även budgeterat pengar för natur-, mark-, och arkeologiska undersökningar, samt koldioxidupptagningsberäkningar.

De beviljade medlen får användas fram till 15.11.2025. Projektets godkända kostnader uppgår till högst 197 000 euro. Stadens egenfinansieringsandel är 59 100 euro. Stadens faktiska kostnader ersätts med högst 137 900 euro, vilket motsvarar 70% av de godkända kostnaderna.

- Att miljöministeriet beviljat så stort anslag är ett tecken på att vi i Kristinestad gör rätt saker. Med den statliga finansieringen kan vårt arbete mot en grön omställning som gynnar både människor och miljö förverkligas snabbare, säger Mila Segervall, stadsdirektör.

Miljöministeriet ansåg att ansökan, som gjordes av planläggningskoordinator Markku Niskala i samarbete med projektledare Pertti Miettunen, är genomförbar, effektiv och betydelsefull för den gröna omställningen.

- Att KristinaEco-finansiering blev godkänd av miljöministeriet är i och för sig redan en stor vinst för Kristinestad, kommenterar Pertti Miettunen från Business Kristinestad. Ministeriet ställer ytterst höga krav för beviljandet av sin miljöfinansiering och nu har vi på sätt och vis fått erkännandet att KristinaEco-projektet verkligen främjar den gröna omställningen i Kristinestad, fortsätter han.

 

 

Mer information om projekt kopplade till KristinaEco

Circular Bio-Economy in Kristinestad

Industrypark KRS

 

Mila Segervall, stadsdirektör, mila.segervall@krs.fi, 040-525 8523

Markku Niskala, planläggningskoordinator, markku.niskala@krs.fi, 040-847 7400

Pertti Miettunen, projektledare vid Business Kristinestad, pertti.miettunen@krs.fi 040-773 7648

 

Gå till "Aktuellt"