Ansökan till småbarnspedagogik och vår webbportal

Du kan ansöka om dagvårdsplats inom småbarnspedagogiken året runt. Vi beaktar önskemålen och försöker finna den lösning som på bästa sätt stöder barnets behov. Det är lättare för oss att tillgodose önskemålen om ansökan till småbarnspedagogiken inlämnas i god tid innan den planerade starten, senast 4 månader innan. Om behovet av dagvård inte kan förutses på grund av att föräldrarna/föräldern har fått arbete eller börjat studera skall ansökan ifyllas och inlämnas så snabbt som möjligt, dock senast två veckor innan vården skall börja.

Småbarnspedagogikens webbportal

 Ansökningen görs via Småbarnspedagogikens webbportal.

För att kunna använda tjänsterna bör man ha personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Beslutet skickas till den e-postadress som familjen uppgett. Vid behov av ändringar i den redan inskickade ansökan, kontakta chefen för småbarnspedagogik.


Vårdalternativ

Vårddagar per månad räknas enligt följande. Varje månad sätts en utjämningsdag till så att dagarna räcker varje månad.

För vård 2 dagar/vecka behövs totalt 9 vårddagar/månad
För vård 3 dagar/vecka behövs totalt 13 vårddagar/månad
För vård 4 dagar/vecka behövs totalt 17 vårddagar/månad
För vård 5 dagar/vecka behövs totalt 21 vårddagar/månad
Dagvård max 5 timmar/dag är halvdagsvård
Dagvård över 5 timmar/dag är heldagsvård


Elektronisk anmälan av vårdtider via Småbarnspedagogikens webbportal

  • Barnets närvarotider anmäls elektroniskt senast en vecka i förväg och anmälan låses måndagar kl 23.30. Exempel: närvarotider för vecka 42 (14.10-18.10) meddelas senast måndag 7.10 (vecka 41).

  • Man kan meddela flera veckors vårdtider på samma gång.

  • Vid plötsligt behov av ändring vänligen meddela daghemmet så snabbt som möjligt, till exempel om barnet insjuknar.

  • Om vårdtiderna inte är reserverade inom utsatt tid, antas barnet vara ledigt.