Ansökan till dagvård och vår webbportal

 

Du kan ansöka om dagvårdsplats inom småbarnspedagogiken året runt. Vi beaktar önskemålen och försöker finna den lösning som på bästa sätt stöder barnets behov. Det är lättare för oss att tillgodose önskemålen om ansökan till småbarnspedagogiken inlämnas i god tid innan den planerade starten, senast 4 månader innan. Om behovet av dagvård inte kan förutses på grund av att föräldrarna/föräldern har fått arbete eller börjat studera skall ansökan ifyllas och inlämnas så snabbt som möjligt, dock senast två veckor innan vården skall börja.

Småbarnspedagogikens webbportal

 

Ansökningen görs via Småbarnspedagogikens webbportal.

För att kunna använda tjänsterna bör man ha personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Beslutet skickas till den e-postadress som familjen uppgett. Vid behov av ändringar i den redan inskickade ansökan, kontakta chefen för småbarnspedagogik.

 

Elektronisk anmälan av vårdtider via Småbarnspedagogikens webbportal.

  • Barnets närvarotider anmäls elektroniskt senast en vecka i förväg och anmälan låses måndagar kl 23.30. Exempel: närvarotider för vecka 42 (14.10-18.10) meddelas senast måndag 7.10 (vecka 41).

  • Man kan meddela flera veckors vårdtider på samma gång.

  • Vid plötsligt behov av ändring vänligen meddela daghemmet så snabbt som möjligt, till exempel om barnet insjuknar.

  • Om vårdtiderna inte är reserverade inom utsatt tid, antas barnet vara ledigt.