Blanketter

 

Ni kommer väl ihåg att anhålla om morgon- och eftermiddagsvård till hösten?

  • Barn i förskolan, samt årskurs 1-2 i grundskolan har möjlighet att delta.
  • Föräldrar till förskolebarn söker via Småbarnspedagogikens webbportal (www.kristinestad.fi och klickar sedan på småbarnspedagogik -> webbportal)
  • Föräldrar till barn i årskurs 1-2 fyller i ansökan via wilma, senast 29.5.2020

Ansökan till eftermiddagsvård, skolelever pdf (224,99kb)

Ändringsblankett (Ifall att ni behöver ändra vårdbehov)

Wilma o Isak 22 255 50

Ni kommer väl ihåg att anhålla om morgon- och eftermiddagsvård till hösten?

  •  Barn i förskolan, samt årskurs 1-2 i grundskolan har möjlighet att delta.
  • Föräldrar till förskolebarn söker via Småbarnspedagogikens webbportal (www.kristinestad.fi och klickar sedan på småbarnspedagogik -> webbportal)
  • Föräldrar till barn i årskurs 1-2 fyller i ansökan via wilma, senast 29.5.2020