Blanketter

Ansökan skall ifyllas och inlämnas senast 4 månader innan önskad vård skall börja.

Om behovet av dagvård inte kan förutses och behovet att snabbt få en vårdplats beror på att föräldrarna/föräldern har fått arbete, börjat studera eller omskola sig, skall ansökan ifyllas och inlämnas så snabbt som möjligt, dock två veckor innan vården skall börja.

Ansökningsblanketten inlämnas till barnomsorgschefen eller till det dagvårdsenhet där man i första hand ansöker om vård för sitt barn.

Ändringsblankett

Ansökan om morgon/eftermiddagsverksamhet för skolelever

Wilma o Isak 22 255 50