Kursverksamhet

Lappfjärds folkhögskola ordnar kortkurser i bl.a. musikinspelning i studio, låtskrivning, musikteori på distans, hantverk och kan även erbjuda kurser med innehåll och upplägg enligt behov. Kontakta casper.sahlstrom@krs.fi tfn. 040 845 6870. 

Kurser som erbjuds:

Scenljus för mindre konserter och musikevenemang samt styrning med Chamsys MagicPC.

Nu har du en enastående chans att få teoretiska och praktiska färdigheter för konsertljus. Vi kommer att behandla bl.a. olika armaturtyper, montering, säkerhet och hur man styr ljussystemet.

13.1.2020 kl 12:45 – 14:15,                                                                                            14.1.2020 kl. 8:45 – 14:15                                                                                              15.1.2020 kl. 8:45 – 14:15

Kursinnehåll:

Presentation av olika armaturtyper. Monteringsmetoder, DMX-formatet, koppling, kablage, kontakttyper. Montering av demonstrationsrigg inför nästa dag. Säkerhetsanvisningar och god monteringsrutin. Chamsys-patchning och genomgång av programmets funktioner. Demonstration av praktiska tillämpningar. Praktiska övningar. Repetition och frågestund. Nedmontering av apparaturen.

Kursavgift 50 €. Anmälan sker direkt till skolan: kalle.teir@krs.fi eller telefon 0400 263282


Slöjdkurs 13.1 - 27.3 2020

Närstudier och distansarbeteLAFO 2019 33

Kom med och snickra på Lappfjärds folkhögskola. Du kan t.ex. göra en terrass- lampa, en fyr att ha i trädgården eller varför inte ett traditionsenligt julkors.

Plats: Lafos slöjdsal                                                                                            Kurspris: 100 €

Anmälan till Tommy Hemgård                                                                                        tfn: 040 54 49 199

Band- och artistläger på Lafo ordnas följande gång sommaren 2020. Närmare info under våren!

 

För nybörjare och längre hunna barn och unga i åldern 7–18 år som är intresserade av musik, att spela i band, dans, drama och artisteri.
Du väljer mellan två inriktningar: 1. Spela i band eller 2. Dans, drama och artisteri.
Båda lägerinriktningarna samverkar under veckan för att i slutet av lägret ge en gemensam avslutningsshow och inspelning i Lafos professionella studio.

Lägret ordnas dagtid mellan kl. 9 och 15 på Lappfjärds folkhögskola. Deltagaravgift är 100€. I priset ingår undervisning, lunch och mellanmål.

Kontaktperson

Casper Sahlström, tfn 040 845 6870

casper.sahlstrom@krs.fi

Kursen är avslutad och kommer igen sommaren 2020.
Mera info och anmälning här!

 

Fortsättningskurs i musikteori på distans

Förbättra dina teorikunskaper genom en fortsättningskurs på distans i musikteori på Lappfjärds folkhögskola. Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i musikteori men vill ta dina kunskaper ett steg längre. Perfekt för dig som t.ex. har tänkt att söka vidare till högre studier inom musik men känner att teorikunskaperna halkat efter lite eller om du bara vill vässa dina kunskaper för ”hobbybruk”.

Kursen inleds med tre dagars inledande träff (3 x 5 lektioner) där vi träffas och går igenom material, upplägg och påbörjar undervisningen i grupp. Därefter fortsätter undervisningen på distans där varje kursdeltagare får uppgifter enligt överenskommen personlig planering som också redovisas på distans. Vi träffas igen gemensamt 10.2 för en dag (5 lektioner). Därefter fortsätter distansstudier tills kursen avslutas med en gemensam träff (2 x 5) lektioner där vi sammanfattar kursen och kursdeltagarna får ännu en möjlighet att ställa frågor och vi kan räta ut eventuella frågetecken.

Distansstudierna är handledda av kursens lärare.

Kursinnehåll:
Under kursen går vi igenom material enligt 3/3 nivå som ger dig en gedigen insikt i musikteori. Kursen ger dig också den kunskap och de färdigheter som krävs vid inträdesprov till yrkesutbildning inom musik. T.ex YA och Novia.

Efter avslutad kurs kommer du att ha en djupare förståelse för musikteori samt kunskaper som motsvarar kraven för att söka in till högre musikutbildning.

Kursstart: 

Kursen startar 2019. Tag kontakt med Kalle Teir för mera information.

Kursen är avslutad men kommer igen senare. Följ med informationen här.

Kontaktperson
Kalle Teir
Lappfjärdsvägen 765
64300 Lappfjärd
Tel. 0400 263 292
kalle.teir@krs.fi

Pris
100€

Ansök nu

 

 

Grundkurs i musikteori på distans

Förbättra dina teorikunskaper genom en distanskurs i musikteori på Lappfjärds folkhögskola. Kursen riktar sig till alla som vill förbättra sina teorikunskaper oavsett tidigare nivå. Kursen är riktad till dig som är nybörjare i ämnet eller som vill fräscha upp dina gamla teorikunskaper.

Kursen inleds med tre dagars inledande träff (3 x 5 lektioner) där vi träffas och går igenom material, upplägg och påbörjar undervisningen i grupp. Därefter fortsätter undervisningen på distans där varje kursdeltagare får uppgifter enligt överenskommen personlig planering som också redovisas på distans. Vi träffas igen gemensamt 10.2 för en dag (5 lektioner). Därefter fortsätter distansstudier tills kursen avslutas med en gemensam träff (2 x 5) lektioner där vi sammanfattar kursen och kursdeltagarna får ännu en möjlighet att ställa frågor och vi kan räta ut eventuella frågetecken.

Distansstudierna är handledda av kursens lärare.

Kursinnehåll:

Notlära, tonnamn, förtecken
Rytmik
Grundläggande harmonik
Vokabulär
Kvintcirkeln
Skalor och skaluppbyggnad
Grundläggande ackordsfunktioner
Efter avslutad kurs kommer du att ha en grundläggande förståelse för musikteori samt kunskaper och vokabulär för praktisk användning i ditt musicerande och i kommunikationen med andra musiker.

Kursstart: 

Kursen startar 2019. Tag kontakt med Kalle Teir för mera information.

Kursen är avslutad men kommer igen senare. Följ med informationen här.

Kontaktperson
Kalle Teir
Lappfjärdsvägen 765
64300 Lappfjärd
Tel. 0400 263 292
kalle.teir@krs.fi

Pris
100€

Ansök nu

 

 

Låtskrivning

Nu har du möjlighet att delta i en veckoslutskurs i låtskrivning på Lappfjärds folkhögskola.

Kursen riktar sig till dig som kanske spelar något instrument eller sjunger och haft lite låtidéer och ambitioner att skriva eget material men även till dig som inte spelar något instrument men kanske är intresserad av att göra t.ex. egen elektronisk musik (EDM, House etc.) Varje deltagare skriver en låt i den genre som man vill.

Under kursen har du tillgång till skolans datorer och inspelningsutrustning med Logic som inspelningsprogram.

Kursinnehåll:
Grundläggande genomgång av utrustning och inspelningsprogrammet Logic
Genomgång av olika verktyg för komposition
Genomgång av olika verktyg för textförfattande
Form och melodiskapande i praktiken
Att bearbeta ett motiv/en ide´
Praktiskt arbete (skriva en låt)

Dag 1: Vi träffas och bekantar oss med inspelningsprogrammet och utrustningen. Efter genomgångarna börjar vi skriva en låt. Personlig handledning ges.

Dag 2: Vi fortsätter och skriver klart låten. Låten mixas och du får med dig en kopia på CD eller Mp3.

Om du vill skriva en låt med text får du gärna förbereda och skriva en text helt eller delvis på förhand så kan vi bearbeta den om det behövs under kursen.

Har du ett instrument annat än keyboard som du vill använda i din låt så ta gärna med det.

Ta gärna kontakt med bildningsledare Casper Sahlström eller lärare Kenneth Nordman vid Lappfjärds folkhögskola.

Kursen ordnas hösten 2019. Tag kontakt för mera information!

Kontaktperson
Casper Sahlström
Lappfjärdsvägen 765
64300 Lappfjärd
tfn 040 845 6870
casper.sahlstrom@krs.fi

Pris
50€

Ansök nu

 

 

Låtskrivning för äldre

Nu har du som fyllt 60 år möjlighet att delta i en veckoslutskurs i låtskrivning på Lappfjärds folkhögskola.

Kursen riktar sig till dig som kanske spelar något instrument eller sjunger och haft lite låtidéer och ambitioner att skriva egna låtar och/eller texter men aldrig riktigt kommit till skott! (Du som kanske redan har skrivit någon låt är självklart också välkommen.)

Kursinnehåll:
Genomgång av olika verktyg och tillvägagångssätt för komposition
Genomgång av olika verktyg och tillvägagångssätt för textförfattande
Form och melodiskapande i praktiken
Praktiskt arbete (skriva en låt)

Dag 1: Vi träffas och bekantar oss med varandra och går igenom lite olika sätt att skriva text och musik. Efter genomgången bestämmer vi vilken typ av låt det ska bli och börjar tillsammans skriva en låt med text och musik.

Dag 2: Vi fortsätter och skriver klart låten. Låten spelas in i studio. Låten kommer att mixas och färdigställas i ett senare skede och du kommer då att få en CD skiva med den färdiga låten.

Om du spelar ett instrument (annat än piano) som eventuellt skulle kunna användas i låten så ta gärna med det.

Kontaktperson
Casper Sahlström
Lappfjärdsvägen 765
64300 Lappfjärd
tfn 040 845 6870
casper.sahlstrom@krs.fi

Pris
50€

Ansök nu

 

 

Musikinspelning i studio

Kursen lämpar sig för alla som vill lära sig grunderna i musikinspelning. Minimiantal deltagare är 10 och bör bestå av åtminstone ett komplett band som har en repertoar på minst två låtar förberedda.

Kursen omfattar två dagar á 5 lektioner och genomförs i vår toppmoderna inspelningsstudio i Lappfjärd.

Vi lär oss om mikrofoner och deras användningsområden, inspelningsmetoder, effektprocessorer och mixning. Dessutom får även bandet musikalisk coaching av läraren. Deltagarna kan själva välja att fokusera mer på inspelningstekniken eller musicerandet.

Deltagarna spelar in varandra och slutligen görs en mixning av materialet.

Kontaktperson
Casper Sahlström
Lappfjärdsvägen 765
64300 Lappfjärd
tfn 040 845 6870
casper.sahlstrom@krs.fi

Pris
50€

Ansök nu