Idrottsinriktning

Idrottsinriktningen vid gymnasierna i Kristinestad

 

Genom ett samarbete mellan gymnasierna i Kristinestad erbjuds de idrottande ungdomarna möjlighet att satsa på idrottandet vid sidan om gymnasiestudierna.

Inriktningen är avsedd för sådana idrottande ungdomar som har för avsikt att delta i tävlingar samt tränar i någon idrottsförenings regi.

Förutom de sedvanliga gymnasiekurserna i gymnastik har de studerande möjlighet att genomgå ytterligare 5 tillämpade kurser i gymnastik.

Förverkligas huvudsakligen i form av gemensamma träningar med tonvikten på snabbhet, styrka och uthållighet.

Träningen leds i huvudsak av gymnasiernas gymnastiklärare. Också representanter för de olika lokala idrottsföreningarna deltar.

 -         Föreläsningar av experter

-         Möjlighet att avlägga gymnasiediplom i gymnastik

-         ”Språkdusch”

 

Ansökan

Sedvanlig ansökan via gemensamma elevantagningen till gymnasiet

Separat ansökningsblankett till idrottsinriktningen

 

För mera information kontakta:

Gunilla Teir, studiehandledare, tfn: 050 336 1211 

Maarit Söderlund, bildningsdirektör, tfn: 040 556 5733