Social hållbarhet

Social hållbarhet är en av de fyra dimensionerna av hållbar utveckling. Den innebär att förutsättningarna för välfärd förs vidare och utvecklas från en generation till nästa. Målet är att minska ojämlikheterna i individernas välbefinnande och delaktighet. Socialt hållbar utveckling förutsätter att samhällsmedlemmarna är jämlika och jämställda samt att de grundläggande fri- och rättigheterna och de grundläggande förutsättningarna för livet tillgodoses. Befolkningstillväxt, fattigdom, bristfällig livsmedelsförsörjning samt hälso- och sjukvård, ojämställdhet mellan könen samt brister i ordnandet av utbildning är exempel på globala utmaningar för den social hållbarheten.

Källa: Utbildningsstyrelsen

1 Ingen fattigdom3 Halsa och valbefinnande4 God utbildning for alla5 Jamstalldhet10 Minskad ojamlikhet