Kulturell hållbarhet

Kulturell hållbarhet är en av de fyra dimensionerna av hållbar utveckling. Den garanterar att kulturerna utvecklas och bevaras från generation till generation. Ur kulturarvets synvinkel innebär kulturell hållbarhet att vi värnar om språk, traditioner och seder och förmedlar dem vidare, värdesätter mångfalden och respekterar allas rättigheter.  Målet för kulturell hållbarhet är förutom att värna om kulturarvet även att främja samlevnaden mellan olika kulturer. Därför är också främjandet av fred, de mänskliga rättigheterna och samarbete en viktig del av den kulturella hållbarheten.

Källa: Utbildningsstyrelsen
11 Hallbara stader och samhallen16 Fredliga och inkluderande samhallen17 Genomforande och globalt partnerskap