Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet är en av de fyra dimensionerna av hållbar utveckling. Den innebär en balanserad, hållbar tillväxt som på lång sikt inte bygger på skuldsättning eller på överexploatering eller förstöring av kapital, såsom naturresurser. En hållbar ekonomi är en förutsättning för de centrala samhällsfunktionerna och för främjandet av den nationella välfärden. Den ekonomiska utvecklingen är hållbar när jordens resurser hinner förnyas snabbare än de används. Till en hållbar ekonomi hör måttlig användning av icke-förnybara naturresurser, användning av förnybara naturresurser, minimering av avfall och effektiv återvinning. Hållbar ekonomi är framför allt grunden för social hållbarhet, och främjandet av social hållbarhet å sin sida förebygger de svårigheter som uppstår i den globala ekonomin som ständigt förändras.

Källa: Utbildningsstyrelsen

2 Ingen hunger8 Anstandiga arbetsvillkor och ekonomisk tillvaxt9 Hallbar industri innovationer och infrastruktur12 Hallbar konsumtion och produktion