Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet är en av de fyra dimensionerna av hållbar utveckling och samtidigt grunden för hållbar utveckling. En förutsättning för ekologisk hållbarhet är att vi förändrar våra värderingar och attityder så att de inbegriper naturens egenvärde samt att människan anpassar sin ekonomiska och materiella verksamhet till naturens och miljöns förnyelseförmåga och bärkraft. Målet med den ekologiska hållbarheten är att bevara växt- och djurarternas mångfald och ekosystemens funktion samt att använda naturresurserna på ett hållbart sätt. Människornas välfärd och dimensionerna i den (sociala, kulturella, ekonomiska) grundar sig på ekologisk hållbarhet.

Källa: Utbildningsstyrelsen

6 Rent vatten och sanitet7 Hallbar energi for alla13 Bekampa klimatforandringarna14 Hav och marina resurser15 Ekosystem och biologisk mangfald