5 Jämställdhet

5 Jamstalldhet

Tre snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet:

 

1. Gör din röst hörd för lika lön

Kvinnors inkomst är i snitt 10–30% lägre än mäns för samma arbete. Öka medvetenheten genom att öppet tala om problemet med olika lön för samma jobb samt ge stöd till grupper som arbetar för lika lön för lika jobb – ring in till ett radioprogram, håll en föreläsning eller anordna en demonstration om problemet!

 

2. Gör din röst hörd om sexism

Gör din röst hörd och påtala sexistiskt språk och beteende.

 

3. Bli fadder

Bli fadder åt en utsatt flicka för att ge henne bättre förutsättningar att skapa ett bra liv.

 

Fler tips hittar du på https://www.globalamalen.se/