15 Ekosystem och biologisk mångfald

15 Ekosystem och biologisk mangfald

Tre snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet:

 

1. Öppna hotell

Öppna ett insektshotell! Det är inte bara bra för den biologiska mångfalden, utan lockar även till sig djur som förbättrar skörden av frukt och bär i din trädgård.

 

2. Köp certifierat ekologiskt

Se till att köpa certifierat ekologiskt när du konsumerar tropiska grödor såsom bananer, choklad och kaffe.

 

3. Adoptera ett husdjur

Planerar du att skaffa ett husdjur? Fundera på om du kan adoptera ett djur som behöver hjälp istället för att köpa ett.

 

Fler tips hittar du på https://www.globalamalen.se/