Månadens klimatgärning

Månadens klimatgärning

04.07.2024
Juli 2024

Visste du bevattningsvatten till Lappfjärdsplanen tas från Lappfjärds å och att bevattningsvatten till östra sidans plan tas från Stadsfjärden?

Och att man då man gör snö på Bötombergen tas vattnet från sjön på Bötombergen?

På så vis behöver man inte använda kranvatten för dessa ändamål!

Gå till "Aktuellt"