Månadens klimatgärning

Månadens klimatgärning

06.06.2024
Juni 2024

Skolorna i Kristinestad är duktiga på skräpplockning och flera skolor har deltagit i "Miljoner soppåsar"-kampanjen. Juni månads hälsning kommer från Kantakaupungin koulu som städat upp i sin närmiljö: 

Klass 2b i Kantakaupungin koulu har plockat skräp längs Närpesvägen.. Sammanlagt fick de ihop en stor och två mindre sopsäckar. Under skräpplockningen sjöng eleverna sången "Roskat roskikseen", en populär sång som även finns med i musikläroboken Musikantti för åk 1-2. 

Barn med soppaseBarn oc hvuxen plockar skrapBarn plockar skrap i dikeBarn som plockar skrpBarn som plockar skrap

Bilder: Anne Haavisto

Gå till "Aktuellt"