Ansökningstiden för de nya skogsbruksstöden börjar idag

Ansökningstiden för de nya skogsbruksstöden börjar idag

01.03.2024

Skogsägare kan ansöka om de nya stöden för skogsbruket (Metka) hos Skogscentralen från och med 1.3.2024. Med stöden främjas en hållbar vård och användning av privatskogarna.

Ansökningsförfarandet i anslutning till de nya stöden för skogsbruket öppnas i början av mars. Stöd kan sökas för vård av plantbestånd och ungskog, vitaliseringsgödsling, vård av torvmarksskog, byggande och grundläggande förbättring av skogsvägar, hyggesbränning och naturvård. Hos Skogscentralen kan skogsägare också ansöka om miljöstöd för skydd av skogen för viss tid.

Läs mer här: https://www.metsakeskus.fi/sv/aktuellt/ansokningstiden-for-de-nya-skogsbruksstoden-borjar-132024-0

Gå till "Aktuellt"