Ungdomsjobbsedel – ansökningsblankettUngdomar fyller i:Företaget fyller i:Adress, till vilken jobbsedeln ska postas:

 

 

OBS: kontrollera att du ser ett bekräftelsemeddelande på skärmen efter att ha klickat på knappen "skicka". Om du inte ser meddelandet, kontakta kristinestad@krs.fi  
(Meddelandet sänds inte per e-post, det visas på skärmen.)