Reformen av arbets- och näringstjänsterna

Ansvaret för att anordna arbets- och näringstjänsterna överförs 1.1.2025 till kommunerna, eller till så kallade sysselsättningsområden som består av flera kommuner. 

Arbetskraftsbasen, dvs. antalet arbetsföra invånare för ett sysselsättningsområde måste vara minst 20 000 personer. Dessutom måste sysselsättningsområdet utgöra en geografiskt sammanhängande och funktionell region med hänsyn till arbetsmarknaden. Kommunerna måste meddela arbets- och näringsministeriet om bildandet av samarbetsområden senast 31.10.2023.

Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning och ökar arbets- och näringstjänsternas effektivitet, tillgänglighet, resultat och mångsidighet.

Läs mer på kommunförbundets webbplats.