Reformen av arbets- och näringstjänsterna

Arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna i början av 2025. 

Läs mer på kommunförbundets webbplats.