Sidonnaisuusilmoitukset

 

Sidonnaisuusilmoitus

Kunnan luottamushenkilö tai viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoituksen valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Rekisterin tietosisältö

Henkilöt: Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä ja varajäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen, lautakunnan ja jaoston esittelijää. Velvollisuus sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen koskee myös kunnanhallituksen jaostoa ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaostoa sekä muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajia ja esittelijöitä.

Tietosisältö: Kuntalain 84 §:n mukaan seuraavilla sidoinnaisuuksilla on merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa:
- johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,
- merkittävästä varallisuudestaan sekä
- muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa


 

Alatalo Harri

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston jäsen
 • Cittaslowneuvoston jäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät

 • Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus Oy:n hallituksen varajäsen
 • Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston jäsen
 • Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnan jäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • kehityspäällikkö, Wärtsilä Finland

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

 • Kristiinankaupungin Matkailu ry:n hallituksen jäsen

Taloudellinen asema

 • Kiinteistö Oy Krepelin

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


  

Antfolk Henrik

Kaupungin luottamustehtävät

 • uskottu mies kiinteistötoimituksissa

Kaupungin valitsemat tehtävät

 • Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen jäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • maaseutuyrittäjä

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa

 • H&H entreprenad 51 %, tekee tietöitä kaupungille. Lumityöt, tienlanaust sekä hiekoitus.

 

Berglund Bengt

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston jäsen
 • teknisen lautakunnan jäsen
 • ruotsinkielisen koulutuslautakunnan varajäsen
 • uskottu mies kiinteistötoimituksissa

Kaupungin valitsemat tehtävät

 • Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus Oy:n hallituksen jäsen
 • jätelautakunnan jäsen
 • Pohjanmaan poliisineuvottelukunnan jäsen
 • Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaoston jäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • Berglunds Byggtjänst

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

 • Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n hallituksen jäsen

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa 


  

Eränen Pekka

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston jäsen
 • teknisen lautakunnan jäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


 

Forslund Tomas

Kaupungin luottamustehtävät

Kaupungin valitsemat tehtävät

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


 

Grannas Peter 

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
 • kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • Kristinestads gymnasium ja Kristinestads högstadieskola -koulujen rehtori

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


  

Haapanen Tommi

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston varajäsen
 • kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • Tuotantopäällikkö, Puucomp Oy

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

 • Puucomp Oy:n hallituksen jäsen

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


Heinänen Anja

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston jäsen
 • kaupunginhallituksen jäsen
 • kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston varapuheenjohtaja
 • vanhusneuvoston varapuheenjohtaja
 • kaupunginhallituksen edustaja suomenkielisessä koulutuslautakunnassa

Kaupungin valitsemat tehtävät

 • Vaasan sairaanhoitopiirin vähemmistökielisen lautakunnan puheenjohtaja

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

 • Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajiston jäsen
 • Pohjanmaan hyvinvointialueen vähemmistökielisen lautakunnan varajäsen
 • Eläkkeensaajien keskusliiton Pohjanmaan piirin puheenjohtaja

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


  

Hemberg Nina

Kaupungin luottamustehtävät

 • keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Kaupungin valitsemat tehtävät

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • asiamies, Maatalousyrittäjien eläkelaitos
 • maanviljelijä

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


 

Holmlund Michael

Kaupungin luottamustehtävät

Kaupungin valitsemat tehtävät

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


  

Hoxell Mikael

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston jäsen
 • kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja

Kaupungin valitsemat tehtävät

 • Länsirannikon valvontalautakunnan varajäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • linja-autokuljettaja, Ingves & Svanbäck

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


  

Hällbacka Magnus

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston varajäsen
 • ruotsinkielisen koulutuslautakunnan varapuheenjohtaja

Kaupungin valitsemat tehtävät

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • paloesimies, Pohjanmaan pelastuslaitos

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


 

Ingves Mats

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston jäsen
 • teknisen lautakunnan puheenjohtaja
 • kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston varajäsen
 • veteraanitoimikunnan puheenjohtaja
 • Kristinestads högstadium/gymnasium -koulujen suunnittelutoimikunnan jäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät

 • Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaoston varajäsen
 • Selkämeren sairaskodin säätiön (Geritrim) varajäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

 • Oy Botniarosk Ab:n hallituksen jäsen

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


Kallio Arto

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston jäsen
 • kaupunginhallituksen varajäsen
 • suomenkielisen koulutuslautakunnan jäsen
 • vammaisneuvoston varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


Knuts Gun

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston varajäsen
 • tarkastuslautakunnan varajäsen
 • hyvinvointilautakunnan jäsen
 • teknisen lautakunnan varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

 • SFP Kristinestad-Tjöck -paikallisosaston sihteeri

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


 

Kärr Kaj

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston jäsen
 • tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
 • uskottu mies kiinteistötoimituksissa

Kaupungin valitsemat tehtävät

 • Legato lautakunnan jäsen
 • Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston jäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • maatalousyrittäjä

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

 • Valtuuston jäsen, POP-pankki

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


 

Lillmangs Eva

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston jäsen
 • kaupunginhallituksen jäsen
 • kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston puheenjohtaja
 • teknisen lautakunnan jäsen
 • kaupunginhallituksen edustaja ruotsinkielisessä koulutuslautakunnassa

Kaupungin valitsemat tehtävät

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • Brand Developer, Osuuskunta Närpiön Vihannes

Ulkopuoliset sidonnaisuudet  

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


 

Lindberg Marja

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston jäsen
 • kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston varajäsen
 • suomenkielisen koulutuslautakunnan varapuheenjohtaja

Kaupungin valitsemat tehtävät

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • Yliopisto-opettaja, Åbo Akademi, Vasa FPV

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


Lähteenmäki Stina

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston jäsen
 • kaupunginhallituksen jäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät

 • Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunnan jäsen
 • Kårkulla ky:n yhtymävaltuuston varajäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • Lääkäri, Sydmedi Oy Ab

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


Mattila Milla

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston kolmas varapuheenjohtaja
 • kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston varajäsen
 • suomenkielisen koulutuslautakunnan puheenjohtaja

Kaupungin valitsemat tehtävät

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • maatalousmyyjä, Hankkija

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

 • MTK Etelä-Pohjanmaa, Kuluttajaryhmän jäsen
 • Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten hallituksen jäsen

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


Mattsson Nortamo Emilia

Kaupungin luottamustehtävät

Kaupungin valitsemat tehtävät

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • Hyvinvointijohtaja

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa

 • Valtuuston jäsen Porvoossa, Elinvoimalautakunnan jäsen Porvoossa, Porvoon kaupunginhallituksen sekä konsernijaoston varajäsen.

 


Niskala Markku

Kaupungin luottamustehtävät

Kaupungin valitsemat tehtävät

 • Kristiinankaupungin edustaja seuraavissa yhtiökokouksissa
  - Fastighets Ab Hoxellfolk Oy -kiinteistöosakeyhtiö
  - Fastighets Ab Sideby Solgård -kiinteistöosakeyhtiö
  - Bostads Ab Olmebacken -asunto-osakeyhtiö
  - Fastighets Ab Vestanäng -kiinteistöosakeyhtiö
  - Bostads Ab Alfina -asunto-osakeyhtiö
  - Bostads Ab Metsälä -asunto-osakeyhtiö
  - Tjöck Vatten Ab -osakeyhtiö
  - Ab HSH-Vatten-Vesi Oy -osakeyhtiö
 • Kristiinankaupungin edustaja seuraavissa osuuskuntakokouksissa
  - Lappfjärds Vattenandelslag -Lapväärtin vesiosuuskunta
  - Perus Vattenandelslag -Peruksen vesiosuuskunta
 • Kristiinankaupungin edustaja Suomen Satamaliitto ry:n yhdistyskokouksessa

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • Kaavoituskoordinaattori

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


Nummela Tarja

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston jäsen
 • kaupunginhallituksen jäsen
 • kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston varajäsen
 • teknisen lautakunnan varajäsen
 • uskottu mies kiinteistötoimituksissa

Kaupungin valitsemat tehtävät

 • Stiftelsen Kilens Hembygdsgård -säätiön neuvottelukunnan jäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • talouspäällikkö, Botnia Bolt Oy Ab
 • Mty Nummela Tarja, Saara ja Meeri
 • Kirjanpitopalvelu Tarja Nummela

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


 

Patoranta-Blomberg Ida-Helena

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston jäsen
 • kaupunginhallituksen varajäsen
 • suomenkielisen koulutuslautakunnan varajäsen
 • teknisen lautakunnan jäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät

 • SÖFUK ky:n hallituksen jäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • luokanopettaja, Kristiinankaupunki, ruotsinkielinen koulutoimi

  Ulkopuoliset sidonnaisuudet
 • Österbottens svenska kulturfondin toimikunnan jäsen

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


 

Patoranta-Wiik Pia

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston varajäsen
 • teknisen lautakunnan jäsen
 • veteraanitoimikunnan jäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät

 • Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamies

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

 • Tehy:n ammattiosaston hallituksen jäsen

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


 

Perjus Mikael

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston varajäsen
 • kaupunginhallituksen varajäsen
 • keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtaja
 • teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja

Kaupungin valitsemat tehtävät

 • Pohjanmaan liiton edustajiston jäsen
 • Suupohjan koulutuskuntayhtymä ky:n yhtymävaltuuston jäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • myyjä, As-Muovi Oy

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


 

Pihlajaniemi Petri

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston jäsen
 • kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja

Kaupungin valitsemat tehtävät

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • Pihlacon Oy

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Taloudellinen asema

 • Pihlacon Oy, Seinäjoen Ruukinportti Kiinteistö Oy Kalevan Navetta, KRS Kiinteistökehitys

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa

 


 

Rantala Paavo

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston jäsen
 • kaupunginhallituksen jäsen
 • kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston varapuheenjohtaja
 • vammaisneuvoston varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät

 • Sedu ky:n yhtymävaltuuston varajäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • kalatalousalueen toiminnanjohtaja

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

 • Psykosociala förbundet -yhdistyksen hallituksen jäsen

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa

 • Psykosociala föreningen Primula -yhdistyksen hallituksen jäsen
 • Kristiinanseudun sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja
 • Vaasan Sotaveteraanipiirin hallituksen jäsen
 • Kristinestads Hemslöjdsförening -yhdistyksen varapuheenjohtaja

 

Rentola Tapani

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja
 • tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja

Kaupungin valitsemat tehtävät

 • Selkämeren sairaskotisäätiön (Geritrim) hallituksen jäsen
 • Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston varajäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

 • Oy Tare Ab:n hallituksen puheenjohtaja

Taloudellinen asema

 • Oy Tare Ab

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


 

Roos Kerstin

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston varajäsen
 • tarkastuslautakunnan jäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Taloudellinen asema
 
Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


 

Salmela Jari

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston jäsen
 • kaupunginhallituksen varajäsen
 • suomenkielisen koulutuslautakunnan varajäsen
 • teknisen lautakunnan varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • Café Kristine

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa

 • Kristiinankaupungin suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen
 • Kristiinankaupungin suomalaisen seurakunnan taloustoimikunnan jäsen
 • Kristiinankaupungin seurakuntayhtymän kirkkoneuvoston jäsen
 • Kristiinankaupungin seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston jäsen
 • Rovastikunnan edustaja
 • Rakennustoimikunnan jäsen

 

Segervall Mila

Kaupungin luottamustehtävät

Kaupungin valitsemat tehtävät

 • Suupohjan rannikkoseudun yhteistoimintaneuvottelukunnan jäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • kaupunginjohtaja

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


 

Storhannus Carina

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja
 • kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston jäsen
 • kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston varajäsen
 • ruotsinkielisen koulutuslautakunnan puheenjohtaja
 • teknisen lautakunnan varajäsen
 • Lapväärtin rahaston hallintolautakunnan puheenjohtaja

Kaupungin valitsemat tehtävät

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • Projektipäällikkö, Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

 • Hallituksen jäsen, Fastighets ab Kristinestads bostäder Kiinteistö oy

Taloudellinen asema

 • Ab Gabriella Oy

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


 

Södergård Bo-Göran

Kaupungin luottamustehtävät

 • teknisen lautakunnan varajäsen
 • Lapväärtin rahaston hallintolautakunnan jäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


 

Söderlund Maarit

Kaupungin luottamustehtävät

Kaupungin valitsemat tehtävät

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • sivistysjohtaja

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


 

Söderlund Thomas

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston jäsen
 • kaupunginhallituksen puheenjohtaja
 • kaupunginhallituksen kaavoitusjaston jäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • teknisen työn opettaja, Närpiön kaupunki
 • maaseutuyrittäjä

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

 • Tjöck Vatten Ab -yhtiön hallituksen jäsen

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa

 • Tiukan jakokunnan ja kalastuskunnan hallituksen jäsen

 

Taipale Kent

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston jäsen
 • hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja
 • kaupunginhallituksen varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät

 • SÖFUK ky:n yhtymähallituksen varajäsen
 • SÖFUK ky:n henkilöstöjaoston varajäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • sovittelija, Pohjanmaan sovittelutoimisto

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa

 


 

Teir Agneta

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginhallituksen jäsen
 • kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston jäsen
 • teknisen lautakunnan varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


 

Wedenberg Agneta

Kaupungin luottamustehtävät

Kaupungin valitsemat tehtävät

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • henkilöstöpäällikkö

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


 

Viitasalo Jari 

Kaupungin luottamustehtävät

 • teknisen lautakunnan varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • tehtaanjohtaja, Lunawood Oy

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa


 

Ådjers Henrik 

Kaupungin luottamustehtävät

 • kaupunginvaltuuston jäsen
 • hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtaja

Kaupungin valitsemat tehtävät

 • Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus Oy:n hallituksen jäsen
 • Pohjanmaan liiton edustajiston varajäsen
 • Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston jäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

 • oma yritys (hautausala)

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Taloudellinen asema

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa

 

Päivitetty 14.2.2024.