Sidonnaisuusilmoitukset

 

Sidonnaisuusilmoitus

 

Kunnan luottamushenkilö tai viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoituksen valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

 

Rekisterin tietosisältö

 

Henkilöt: Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä ja varajäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen, lautakunnan ja jaoston esittelijää. Velvollisuus sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen koskee myös kunnanhallituksen jaostoa ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaostoa sekä muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajia ja esittelijöitä.

 

Tietosisältö: Kuntalain 84 §:n mukaan seuraavilla sidoinnaisuuksilla on merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa:
- johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,
- merkittävästä varallisuudestaan sekä
- muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa

 


 

Andlin Pauliina

Kaupungin luottamustehtävät
-Valtuuston jäsen
-Hyvinvointilautakunnan jäsen
-Hallituksen edustaja suomenkielisessä koulutuslautakunnassa
-Hallituksen varajäsen
-Henkilöstöjaoston jäsen
-Keskusvaalilautakunnan jäsen 

Kaupungin valitsemat tehtävät
-Sedun varajäsen
-Kristiinankaupungin bostäder Oy Ab hallituksen jäsen
-Kiinteistö Mäntyrinne Oy Ab hallituksen jäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-Vauhdikas Oy toimitusjohtaja
-Kristiinankaupungin matkailu ry:n varapuheenjohtaja

Taloudellinen asema
-100% Vauhdikas Oy

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


  

Antfolk Henrik

Kaupungin luottamustehtävät
-Kaupunginvaltuusto
-Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja
-Ruotsinkielisen koulutuslautakunnan puheenjohtaja
-Rakennustoimikunta
-Koulu
-Päiväkoti
-Henkilöstöjaoston varapuheenjohtaja
-Uskottu mies kiinteistötoimituksissa

Kaupungin valitsemat tehtävät
-K5:n maaseutulautakunnan puheenjohtaja
- SÖFUKin hallitus
-Legato

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Maaseutuyrittäjä
-Hallituksen puheenjohtaja, Potato Invest Oy 36 %
-H&H entreprenad, avoin yhtiö 51 %
-Maanviljelijä
-Urakointi

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-ÖSP:n hallitus, varajäsen

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-H&H entreprenad 51 %, suorittaa tietöitä kaupungille. Lumitöitä, tienlanausta sekä
-hiekoitusta.

Maanomistus
-

 


 

Blomqvist-Liljeblad Anna-Kajsa

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja
-Valtuutettu
-Cittaslow-neuvoston puheenjohtaja

Kaupungin valitsemat tehtävät
-K5:n hallituksen varajäsen
-Legaton lautakunnan varajäsen
-K5:n valtuuston varajäsen
-Hallituksen jäsen, Selkämeren sairaskodin säätiö

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Sihteeri Kristiinankaupungin kaupunki (elinvoimaisuuden palvelualue)

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-Kristinestads Nybyggare, puheenjohtaja

Maanomistus
-

 


 

Blomstedt Åsa

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Valtuutettu
-Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Kaupungin valitsemat tehtävät
-K5:n valtuuston jäsen
-Valtuuston I varapuheenjohtaja
- Vaasan sairaanhoitopiiri, hallituksen jäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Aktion Österbotten r.f, Leaderneuvoja
-Sydösterbottens Marthadistrikt-piirin puheenjohtaja (1.1.2018 alkaen) 1.1.2018)

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Buss Christian

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Ruotsinkielinen koulutuslautakunta
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunta

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Bårdsnes Jessica

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Valtuutettu
- Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan varapuheenjohtaja
- Suomenkielinen koulutuslautakunta

Kaupungin valitsemat tehtävät
-Svenska Österbottens förbund för utveckling och kultur, varajäsen
-Pohjanmaan liitto, kulttuurilautakunnan jäsen
-Pohjanmaan maakuntahallitus, varajäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Henkilökohtainen ohjaaja, JobCenter, Kristiinankaupungin kaupunki (elinvoimaisuuden palvelualue)
-Toiminimi J.B-M Translation (ei-toimiva) käännöspalvelut norja - suomi/ruotsi

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Englund Tommy

 

Kaupungin luottamustoimet
-Valtuutettu
-Ruotsinkielinen koulutuslautakunta

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
- Uinninvalvoja (hyvinvoinnin palvelualue)

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


  

Eriksson Bror

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Valtuutettu
-Rakennustoimikunta
-Kristiinakoti
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunta, varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Ko:n kurssiohjaaja Siipyyssä

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-Hallituksen puheenjohtaja, Kiilin Kotisutumuseon säätiö
-Puheenjohtaja, Siipyyn Palokunta
-Puheenjohtaja, Siipyyn kyläseura

Maanomistus
-

 


 

 

Eränen Pekka

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Kaupunginvaltuutettu
-Suomenkielisen koulutuslautakunnan jäsen ja puheenjohtaja

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Eläkeläinen

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


  

Grannas Peter

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Kaupunginvaltuusto, jäsen
-Kaupunginhallitus, jäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Historian, yhteiskuntaopin, opinto-ohjauksen tuntiopettaja, Kristiinankaupungissa

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


  

Heikkinen Hannu

 

Kaupungin luottamustehtävät
-

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Rakennustarkastaja
-Valmistelija, yhdyskuntarakentamisen lautakunta

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-Vaimo, Päivi Heikkinen, omistaa suunnittelutoimisto Talotuuman.

Maanomistus
-

 


 

Heinänen Anja

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Valtuuston II varapuheenjohtaja
-Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja

Kaupungin valitsemat tehtävät 
-Helge ja Tauno Miettunen - säätiön halltuksen jäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Eläkeläinen

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


  

Hemberg Nina

 

Kaupungin valitsemat tehtävät
-Keskusvaalilautakunta, jäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Asiamies MELA (Maatalousyrittäjien eläkelaitos)

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


  

Holmlund Michael

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunta, jäsen
-Tarkastuslautakunta, jäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Toimituspalvelut, huoltotyöt
-Vastuunalainen yhtiömies Kb M Holmlund Ky:ssä

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-49 ha 

 


 

Hoxell Mikael

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Valtuutettu

Kaupungin valitsemat tehtävät
-Länsirannikon valvontalautakunnan varajäsen
-Rannikko-Pohjanmaan maaseutulautakunnan varajäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-ÖSP:n Lapväärtin paikallisosaston puheenjohtaja
- SLC:n puheenjohtaja

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


  

Ingves Mats

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Kaupunginvaltuusto
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunta
-Kaupunginhallituksen varajäsen
-Ruotsinkielisen koulutuslautakunnan varajäsen
-Veteraanikomitean puheenjohtaja
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan puheenjohtaja
-Kaavoitustoimikunnan puheenjohtaja
-Kristiinakodin saneerauksen suunnittelu- ja rakennustoimikunta
-Kristinestads skola-koulun suunnittelu- ja rakennustoimikunta
-Kristiinankaupungin päiväkodin suunnittelu- ja rakennustoimikunta

Kaupungin valitsemat tehtävät
-Valvontalautakunta
-Jätelautakunta
-Kiinteistötoimitusten uskottu mies

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-Botniarosk Oy:n hallituksen jäsen

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


  

Ingves Sari-Milla

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Valtuusto
-Hallitus
-Varapuheenjohtaja, perusturvalautakunta
-Varajäsen, ruotsinkielinen koulutuslatuakunta

Kaupungin valitsemat tehtävät
-Varajäsen, Pohjanmaan liitto edustajainkokous
-Varajäsen, Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuusto
-Kaavoitustoimikunta
-Kristiinankaupungin matkailu r.y.

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Säätiö / Selkämeren sairaskoti, kuntohoitaja

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa

-

Maanomistus
-

 


 

Kindt Christina

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Valtuutettu
-Kaupunginhallituksen varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-K5:n valtuusto, hallitus, vaalilautakunta, maaseutulautakunnan varajäsen
-SÖFUK:n hallituksen jäsen
-VSP:n yhtymävaltuuston varajäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Suomen Terveystalo, asiakaspalvelukeskus

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Kärr Kaj

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Valtuutettu
-Valtuuston 4. varapuheenjohtaja
-Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja,
-Perusturvalautakunnan jäsen
-Uskottu mies kiinteistötoimituksissa

Kaupungin valitsemat tehtävät
-Pohjanmaan liitto, valtuuston jäsen
- Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän tarkastuslautakunnan varajäsen
-Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-Valtuuston jäsen, POP-pankki

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-86 ha:n kiinteistöomistus

 


 

Lillmangs Eva

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Kaupunginvaltuusto
-Kaupunginhallitus
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunta
-Kaupunginhallituksen edustaja ruotsinkielisessä koulutuslautakunnassa

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-20 ha

 


 

Lindedahl Christian

 

Kaupungin luottamustehtävät
-

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Perusturvajohtaja

Ulkopuoliset sidonnaisuudet 
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Lundman-Evars Helena

 

Ilmoitusta ei ole jätetty.

 


 

Myllyniemi Ari-Johan

 

Kaupungin luottamustehtävät
-

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät 
-TJ, Ab RAXAinvestigation Oy

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Mäkelä Maarit

 

Kaupungin luottamustehtävät 
-

Kaupungin valitsemat tehtävät
-Hallituksen jäsen, Mico Botnia Oy

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Henkilöstöjohtaja Kristiinankaupungissa
-Henkilöstöjaoston esittelijä
-Tarkastuslautakunnan sihteeri
-Yhteistoimintaryhmän jäsen ja sihteeri

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


  

Nygård-Ojanperä Paula

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Koululautakunnan jäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät 

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Suupohjan Osuuspankki, henkilöstöjohtaja, lakimies
-POP-pankkien työnantajayhdistys: toimitusjohtaja

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Ollila Pekka

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Valtuusto
-Hallituksen varajäsen
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunta
-Hyvinvointilautakunta, varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Oy Olpek Ab
-Aaro E Mäkelä

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
- Oy Olpek Ab toimitusjohtaja

Taloudellinen asema
- Oy Olpek Ab 100 %

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Patoranta Helena

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan jäsen
- Suomenkielisen koulutuslautakunnan varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Yritysneuvoja, Etelä-Savon ELY-keskus, sijoituspaikka Kristiinankaupunki
- Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamies

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-Varajäsen, Petrin Lohi Oy:ssä, jonka omistaa Petri Patoranta

Maanomistus
-

 


 

Patoranta-Wiik Pia

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Kaupunginhallituksen varajäsen
-Kaupunginvaltuuston varajäsen
-Hyvinvointilautakunnan varajäsen
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät

-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamies
-Fysioterapeutti, Geritrim

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Perjus Mikael

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
-Tarkastuslautakunnan jäsen
-Hyvinvointilautakunnan jäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto
-K5:n valtuuston jäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-Piirimyyntipäällikkö

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Pihlajaniemi Petri

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Kaupunginhallitus
-Valtuusto
-Kristiinankaupungin elinkeinokeskuksen hallitus

Kaupungin valitsemat tehtävät 
-Pohjanmaan maakuntavaltuusto 

Virat, toimet, ammatit, tehtävät 
-Pihlacon Oy
-Seinäjoen Ruukinportti Oy
-PetMi Capital Oy

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Ragnäs Patrick

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Kaupungin valitsemat tehtävät
-Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Ruotsinkielisen eläkeläisliiton asiamies

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Rantala Paavo

 

Kaupungin luottamustehtävät 
-Kaupunginvaltuuston jäsen (I varapuheenjohtaja)

Kaupungin valitsemat tehtävät
-SEDU (Seinäjoki) yhtymävaltuusto
-K5 yhtymävaltuusto varajäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät 
-Kalastusalueen isännöitsijä

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-Asunto-osakeyhtiö Spararen, hallituksen puheenjohtaja

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-Hemslöjdsgården, hallituksen varapuheenjohtaja
-Psykososialinen yhdistys Primula, hallituksen puheenjohtaja

Maanomistus
-

 


 

 

Rantatalo Kirsi

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Kaupunginvaltuusto, varajäsen
-Hyvinvointilautakunta, varapuheenjohtaja

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-Yrittäjä

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-KristinaMedi, hallituksen varapuheenjohtaja

Maanomistus
-

 


 

Rönnlund Christer

 

Kaupungin luottamustehtävät
- Kaupunginvaltuuston toinen varajäsen
- Kaupunginhallituksen varajäsen
- Perusturvalautakunnan puheenjohtaja

Kaupungin valitsemat tehtävät
-Kårkulla samkommun -kuntayhtymä, valtuusto
-K5, valtuusto

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Ohjaaja Psykososiaalisessa Svalanissa Närpiössä

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Salmela Jari

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Varajäsen, yhdyskuntarakentamisen lautakunta
-Suomenkielinen koulutuslautakunta

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Kuntosalitoiminta

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-JTS fitness club

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Segervall Mila

 

Kaupungin luottamustehtävät
-

Kaupungin valitsemat tehtävät
-Maakuntavaltuuston varajäsen
-Botniarosk, jätelautakunnan varajäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Kristiinankaupungin kaupunginjohtaja

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Storhannus Carina

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Kaupunginvaltuuston jäsen sekä III varapuheenjohtaja
-Kaupunginhallitus
-Koulutuslautakunta
-Lapväärtin rahasto

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Kouluttaja, Yrkesakademin i Österbotten

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-Ab Nyfast Oy, hallitus
-Ab Gabriella Oy, hallitus

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

 

Svens Katja

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan jäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 

 


 

Söderlund Maarit

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Esittelijä, suomenkielinen koulutuslautakunta
-Esittelijä, ruotsinkielinen koulutuslautakunta

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät 
-Sivistysjohtaja

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Teir Agneta

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Valtuusto
-Kaupunginhallitus
-Koulutuslautakunta
-Kaupungin edustaja yhdyskuntarakentamisen lautakunnassa

Kaupungin luottamustehtävät
-Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (K5) valtuusto
-Länsirannikon valvontalautakunta, ympäristöasiat

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-Härkmeren kyläneuvoston varapuheenjohtaja

Taloudellien asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Teir Britt-Marie

 

Kaupungin luottamustoimet
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan varajäsen
-Lapväärtin rahaston puheenjohtaja
-Vammaisneuvosto
-Lapväärtin, Tiukan ja Härkmeren jokien tukitoimikunta

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-Marttayhdistys
-Syöpäyhdistys
-Punainen Risti

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Toivonen Sandra

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Iltapäivähoidon ohjaaja, Kristiinankaupungin päiväkoti

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Ålgars Matias

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Maanviljelijä

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-Österbottens Svenska producentförbund -tuottajajärjestön perunavaliokunnan jäsen

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-80 ha